BEMUTATKOZUNK    SZOLGÁLTATÁSOK    TAGSZERVEZETEK   TAGSZERVEZETEINK HÍREI    KIADVÁNYOK   KÖZGYŰLÉS   ÉRDEKKÉPVISELET  
Menü


Programjaink
TÁMOP 5.5.4-09/1
Roma és fogyatékos személyek média képzése és foglalkoztatása Hatyaripe-Megértés projekt

TÁMOP 5.5.4.B
Arcok a médiában projekt

TÁMOP 5.5.3
Impulzus program

TÁMOP 2.5.1
Negyedik partnerEgyüttműködések
Együttműködési megállapodások


Keresés


Hirdetőtábla


Támogatóink

EUvonal


A foglalkoztatás biztonságáért


Levél Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszternek

A Nonprofit Szövetség A Civil Foglalkoztatási Műhely nevében levelet írt Varga Mihály új Nemzetgazdasági Miniszternek.

A levél tartalma letölthető ITT.


Timi 2013-04-05 09:50:40

Sikeres Leonardo pályázat

Leölthető innen:


npsz 2013-01-16 12:43:11

Sikeres lobbi!

A Nonprofit Szövetség és a Civil Foglalkoztatási Műhely is lobbizott annak érdekében, hogy belső átcsoportosítással emelkedjen meg TÁMOP 1.4.3 Innovatív foglalkoztatási program keretösszege. A Magyar Közlöny 158 számában megjelent információ alapján közel 30 %-al , 283 millió Ft-al emelkedett a konvergencia régióban felhasználható összeg.


Timi 2012-11-30 08:32:23

Együttműködési megállapodás a Budapest Főváros Kormányhivatallal

A Nonprofit Szövetség 2012. november 15-én együttműködési megállapodást írt alá a Budapest Főváros Kormányhivatalával. A megállapodás célja a szakmai partnerség  és az együttműködés biztosítása a Kormányhivatal és a civil szektor speciális szakmai területét képviselő nonprofit szervezetek között.

A megállapodás teljes szövege letölthető innen.


Nonprofit Szövetség 2012-11-23 12:17:44

Képek az Európai Bizottság budapesti rendezvényéről

Az Európai bizottság budapesti rendezvényén készült képek letölthetők innen.


Timi 2012-11-13 10:13:35

A Nonprofit Szövetség részt vett az Európai Bizottság budapesti rendezvényén

A Nonprofit Szövetség 2012 november 9-én az Andrássy Egyetemen részt vett az Európai Bizottság budapesti rendezvényén, ahol dr. Bényei Andrásné felszólalásában kiemelte a civil érdekek és a civil partnerség jelentőségét az unió 2014-2020-as programozásánál mind nemzeti, mind uniós szinten. A rendezvény egyik ide kapcsolódó prezentációját itt tölthetik le.


Timi 2012-11-12 09:09:32

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal szervezeti átalakulása miatt a Nonprofit Szövetséggel korábban kötött megállapodás formai és tartalmi megújítása történt meg.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal szervezeti átalakulása miatt a Nonprofit Szövetséggel korábban kötött megállapodás formai és tartalmi megújítása történt meg.

Letölthető innen.


Timi 2012-11-05 10:51:11

Levél Lázár Jánosnak

Kapja: Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

székhelyén

Tisztelt Államtitkár Úr!

Köszönettel vettük postán érkezett válaszát, amelyet a fejlesztéspolitikai eszközrendszer forrásfelhasználásának elősegítése érdekében írt korábbi levelünkre küldött.

 

Engedje meg, hogy megismételjük személyes konzultációra tett kérésünket, amelynél a forrásfelhasználás felgyorsításának civil lehetőségeiről tennénk javaslatokat.

 

Megragadva az alkalmat néhány aktualitásról tájékoztatjuk. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) legutóbbi, 2012 szeptember 20-i ülésén konzultált a jelenlegi uniós pénzügyi ciklus forrásfelhasználásáról, az abszorpciós helyzetről, valamint a 2014-2020-as támogatási időszak tervezéséről. A civil oldal témavezetője Apró Antal Zoltán volt, aki ott is felajánlotta a jelen lévőknek (dr Földi Enikő NFM helyettes államtitkára, Dányi Gábor az NFÜ elnökhelyettese, Köpecz-Bócz Tamás TKKI főigazgatója, Czomba Sándor NGM foglalkoztatáspolitikai államtitkára, Hölvényi György EMMI államtitkár), hogy a civil szektor képviseletében készek vagyunk támogatni mind a teljes forráslekötésért tett erőfeszítéseket, mind a 2014-2020-as ciklus tervezés civil szempontjainak a megjelenítését, a szektor érdekeinek a képviseletét. Az utóbbi érdekében egy rövid és egy hosszabb anyagot is készítettünk, amelyet tisztelettel csatolom és egyben kérem, vegyék figyelembe a leírtakat.

Mivel a tervezés kérdéskörére kevés volt a rendelkezésre álló időkeret, ezért azt a következő ülések valamelyikén – a civil oldal javaslatára – ismét napirendre vesszük. Örömmel vennénk, ha államtitkár úr is részt venne a makroszintű társadalmim konzultáción.

 

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, amely 1992-ben alapított szövetség, vezetője a Civil Foglalkoztatási Műhelynek (CFM – ld. lenn), amely a foglalkoztatási célú civil ernyőszervezetek közös képviseletét látja el 2004-től (napjainkban már csak 5 ilyen szervezet működik). Tevékenységünk során egyeztetjük, megjelenítjük és közvetítjük azokat az értékeket és érdekeket, amelyet a foglalkoztatáspolitikában működő mintegy 700 civil szervezet fogalmaz meg. Érdekmegjelenítő munkánkat ebben a ciklusban mind a Közigazgatási és Igazságügyi, mind a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai együttműködési megállapodás megkötésével ismerte el, míg az EMMI-vel előkészítés alatt – pontosabban miniszter úr asztalán – van a velük megkötendő hasonló megállapodás. Itt jelezzük, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal, a Liga Szakszervezetekkel, a Pest Megyei és  Budapest Fővárosi Kormányhivatallal (ők a területükhöz illeszkedő munkaügyi hivatalok igazgatását is ellátják) is aláírt kontraktusunk van – hogy csak a közvetlenül a foglalkoztatáspolitikát lefedő szervezetekkel kötött írásos kooperációinkat soroljuk.

De egyetemi kutatóműhelyekkel (pécsi és debreceni), és önkormányzati érdekképviselettel (TÖOSZ) is van aláírt együttműködési megállapodásunk. Megállapodásaink mindegyike megtalálható honlapunkon (a foglalkoztatási érdekegyeztetés megújítását célzó, és az NGTT-ben megtestesült tanulmányinkkal, érdekképviseleti kutatásainkkal együtt).

 

A CFM nevében Önt is, akárcsak Matolcsy Györgyöt és Czomba Sándort ezen a héten történt megkeresésünkben szeretnénk arra kérni, hogy a közelmúltban lezárult, és jelentősen túlpályázott TÁMOP 1.4.3.-as konstrukciónknál tegye lehetővé, hogy az NFÜ a TÁMOP maradványpénzeinek az átcsoportosításával minden, arra alkalmas pályázó hajthassa végre innovatív foglalkoztatást eredményező programját (kódszám: TÁMOP-1.4.3-12/1 konvergencia régió). Az NFÜ HEP IH-tól kapott információ alapján 192 pályázat érkezett be, miközben a támogatható pályázatok száma a kiírás alapján legfeljebb 90 lehet. Amennyiben lehetővé válik az átcsoportosítás, akkor egyrészt valóban innovatív tartalmú, másrészt adminisztratív szempontból gördülékenyen végrehajtott projektek megvalósítására kerülhet sor, amelyek kreatív megoldásokkal segítik elő a munkanélküli és inaktív emberek munkaerő-piacra való belépését, illetve a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelését valamint egyéb, ezekhez kapcsolódó fejlesztéseket valósíthatnak meg. Az itt megvalósuló fejlesztések mind részévé válhatnak a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer megújításának.

 

Megtisztelő válaszát várva, tisztelettel,

 

Budapest, 2012-10-18

 

 

 

A Civil Foglalkoztatási Műhely nevében:

Dr. Bényei Andrásné

 ügyvezető igazgató

és

Apró Antal Zoltán

egyetemi oktató, programvezető
terület-, foglalkoztatáspolitikai és esélyegyenlőségi szakértő

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil oldalának tagja

Nonprofit Szövetség
1136 Budapest, Balzac u. 21., I. em. 2.
www.humszolg.hu, nonprofit@chello.hu
tel/fax: 270-04-33, 270-04-14,

Mobil: 30/9349-231

 

A CFM tagja: Országos KID Egyesület, Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi   Szövetsége, Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége, Nonprofit Szövetség

szakmai anyag I. letölthető ITT.

szakmai anyag 2 letölthető ITT.


Timi 2012-10-18 18:31:14

A Nonprofit Szövetség Stratégiai partnerévé vált a Vidékfejlesztési Minisztériumnak

A héten vehették át a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai partnereinek képviselői- köztük a Nonprofit Szövetség, Dr. Bényei Andrásné - az aláírt stratégiai partnerségi megállapodást.

A megállapodás szövege letölthető ITT.

Az ünnepélyes átadásról készlt képek letölthetők:

kép 1

kép 2


Timi 2012-10-11 17:54:24

A Nonprofit Szövetség Stratégiai partnerévé vált a Vidékfejlesztési Minisztériumnak

A héten vehették át a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai partnereinek képviselői- köztük a Nonprofit Szövetség, Dr. Bényei Andrásné - az aláírt stratégiai partnerségi megállapodást.

A megállapodás szövege letölthető kép 2


Timi 2012-10-11 17:47:00

Az uniós források felhasználásáról volt szó az NGTT ülésén

Az ülésen Földi Enikő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára megerősítette: a kormány szándéka is az, hogy gazdaságfejlesztésre költsék az európai uniós források nagy részét, sőt a kabinet másfél-kétszer annyit szeretne erre fordítani, mint amennyit az Európai Bizottság tervez. A helyettes államtitkár szólt arról is, hogy néhány napon belül megjelenik az önerőalap új szabályait kihirdető rendelet,  az önerővel kapcsolatos kérdésekben pedig az azokat kezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) lesz illetékes.

Széttagoltság helyett egység

Földi Enikő emlékeztetett arra, hogy a fejlesztési források felhasználásának gyorsítása, valamint egy egységes szabályozási környezet és hatékony támogatási rendszer megteremtése érdekében a korábbi széttagolt jogi szabályozás (24 jogszabály) helyett a kormány  egy egységes rendeletet adott ki. Hozzátette, hogy az intézményrendszer egyszerűsítése és a működés hatékonyságának növelése érdekében összevontak egyes közreműködő szervezeteket is.

Földi Enikő elmondta azt is, hogy a Magyarországnak 2007 és 2013 között juttatott támogatások teljes kerete hazai társfinanszírozással együtt 8200 milliárd forint (29,3 milliárd euró). 2012 júniusának végére a támogatott projektek értéke közkiadás alapon meghaladta a 6460 milliárd forintot, a számlaalapú kifizetett támogatások, valamint az elismert saját erő értéke pedig elérte a teljes keret 34 százalékát.

A helyettes államtitkár kiemelte: a magyar álláspont a következő tervezési időszakra az, hogy tovább kell egyszerűsíteni a végrehajtási rendszert, és hogy elsősorban a fejlesztések eredményességére kell hangsúlyt fektetni. Magyarország azt szeretné, hogy egyszerűsödjön az operatív programok rendszere, valamint hogy megoldódjon a közép-magyarországi régió problémája, vagyis külön kezeljék Budapestet és Pest megyét annak érdekében, hogy utóbbi ne essen el támogatásoktól.

Nehéz információhoz jutni

Ezzel a célkitűzéssel a tudományos oldal is egyetértett az ülésen, míg Apró Antal Zoltán, a civil oldal nevében azt hangsúlyozta, hogy a civilek is szeretnének hozzájárulni a 100 százalékos forrásfelhasználáshoz. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy sokszor nem könnyű információhoz jutni a pályázatok kapcsán, és a pályázati dokumentáció is bonyolult.

Palkovics Imre a munkavállalói, és Zs. Szőke Zoltán a munkaadói oldal nevében egyaránt azt javasolta, helyezzenek még nagyobb hangsúlyt a gazdasági növekedést és versenyképességet erősítő, valamint a munkahelymegőrzést, és -megtartást elősegítő forrásokra.

Beran Ferenc az egyházi oldal nevében azt hangsúlyozta, hogy a forrásokat többek között a képzésre, a megszerzett tudás alkalmazására, a szenvedélybetegekkel való foglalkozásra, valamint a romák felzárkóztatását elősegítő programokra kellene koncentrálni. A csütörtöki ülésen az öt oldal egyhangú támogatásával létrehozták az NGTT állandó külügyi bizottságát.  Az NGTT tagja a Gazdasági és Társadalmi Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi Szövetségének, a tanács emellett állandó meghívotti státuszt biztosít az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság magyar delegáltjainak. A most létrehozott bizottság feladata a külügyi stratégia kidolgozása, és a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésének elősegítése lesz.

Fel kell gyorsulni

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság magyar delegáltjai közül a civil oldal képviselőjeként Baráth Etele vett részt az ülésen, aki azt követően az MTI-nek hangsúlyozta: az Európai Unióban most induló tervezési időszak a partnerség tekintetében jelentősen eltér az Európai Unió eddigi gyakorlatától, tehát sokkal komolyabb partnerségi megállapodásokat kell kötni, ezek nélkül az EU nem tárgyal a tagállami javaslatokról. Ezért Magyarországnak is fel kell gyorsítania az egyeztetéseket – mondta Baráth Etele.

Ismert, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felgyorsította az európai uniós fejlesztési források felhasználását, hogy Magyarország 2013 végéig biztosan lekösse és 2015 végéig felhasználja a hétéves keretet.


Timi 2012-09-23 14:05:56

A Nonprofit Szövetség képviseletében, és a Szövetségen keresztül hárman vettek részt a 2012. szeptember 20-i Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülésén. Apró Antal Zoltán, akit 2011-ben a Szövetség javasolt a NCA Tanácsa számára, és akit megválasztottak. A teljes civil névsor:

Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése tevékenységi területe(ke)n működő civil szervezetek képviseletében dr. Szendrei Róbertet delegálja.

A kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység képviseletében dr. Kucsera Tamás Gergelyt delegálja.

A természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem tevékenységi területe(ke)n működő civil szervezetek képviseletében Martényi Árpádot delegálja.

A gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, sport, szabadidő tevékenységi területe(ke)n működő civil szervezetek képviseletében dr. Schulek Ágostont delegálja. A delegált halála miatt nem tudta már átvenni mandátumát, amelyet átmenetileg fia, Schulek Csaba töltött be. Jelenleg dr Simóka Beáta volt sportpolitikai államtitkár tagja a testületnek civil oldalon.

A közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, emberi és állampolgári jogok védelme, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme, fogyasztóvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, nonprofit szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, egyéb nonprofit tevékenységek területe(ke)n működő civil szervezetek képviseletében Apró Antal Zoltánt delegálja.

A 20-i ülésen részt vettek még civil szakértői pozícióban dr. Bényei Andrásné (Nonprofit Szövetség ügyvezetője) és Móra Vera (igazgató, Ökotárs Alapítvány), valamit első alkalommal vehettek részt az EGSZB három oldalának képviseletében. A III. (nonprofit) szekciót Baráth Etele képviselte. Az ülésen a vitában Apró Antal Zoltán képciselte szóvivóként a civil oldalt, és részben ismertette a 2014-2020: lehetőség a civil társadalom megerősítésére című anyagot. Ennek rövid kivonata letölthető ITT.


2012-09-21 18:34:37

A LIGA együttműködési megállapodást írt alá a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségével

Az aláírt együttműködési megállapodás letölthető: ITT.  


Timi 2012-09-18 15:15:06

Nemzeti Munkaügyi Hivatal-Nonprofit Szövetség

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH, korábbi nevén Állami Foglalkoztatási Szolgálat, ÁFSZ) főigazgatója, Komáromi Róbert megküldte a névváltoztatása miatti, a Nonprofit Szövetség és az NMH hatályban tartott adminisztratív szerződésmódosítását.


Timi 2012-09-18 14:18:11

A LIGA együttműködési megállapodást írt alá az IPOSZ-szal és a humán szolgáltatókkal

Együttműködési megállapodást írt alá a LIGA Szakszervezetek az Ipartestületek Országos Szövetségével (IPOSZ) és a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségével kedden Budapesten.

    Németh László, az IPOSZ elnöke elmondta: a megállapodás fő célja a munkabéke biztosítása, a kollektív jogok minél szélesebb érvényesítése, valamint a munkaadók és munkavállalók között felmerülő vitás kérdések szakmai egyeztetése.

Hangsúlyozta, az IPOSZ 40 ezer, főként mikro- és családi vállalkozást képvisel, ezért is törekszik együttműködésre a szakszervezetekkel, elsősorban a kollektív szerződések és a minimálbér ügyében. Megjegyezte, a jogsegélyszolgálatot nyújtó Jogpont hálózattal kapcsolatos munkában már eddig is jó volt együttműködésük.

 Gaskó István, a LIGA elnöke kiemelte: azért szeretnének szabályozott formában együttműködni minél több munkáltatói szervezettel, mert a politika nem támogatja a társadalmi és érdekképviseleti szervezetek működését, és azok megítélése is romlott.

    Elmondta: a társadalmi szervezetek megítélésén szeretnének fordítani, és Orbán Viktor miniszterelnökkel is megállapodtak abban, hogy a kormány átértékeli a civil szervezetek szerepét, valamint hogy a kormány kikéri a szakszervezetek véleményét. Ez mindenképp fordulatként értékelhető a kormány eddigi politikájában - vélekedett a LIGA elnöke.

    Szólt arról is, hogy a LIGA mind a kilenc, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban részt vevő munkaadói érdekképviselettel tárgyal, közülük az IPOSZ a nyolcadik, amellyel aláírták a megállapodást. Az MTI kérdésére Gaskó István elmondta: reményei szerint hamarosan sikerül létrehozni az együttműködést a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével is.

    Bényei Andrásné, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: olyan stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a szakszervezeti szövetséggel, amely egyedülálló az országban, mivel a szakszervezet és a civil szektor együttműködése régóta várat magára, eddig csak alkalmi együttműködés volt, hosszú távú nem. Hozzátette: a nonprofit szolgáltatók számára az uniós források tervezésénél, lehívásánál jelenthet kitörési pontot a megállapodás, mert a LIGÁ-val közösen tudnak érdeket érvényesíteni, programokat megvalósítani.

    Gaskó István elmondta: a LIGA is komoly eredménynek tekinti, hogy megállapodhattak az ország egyik legnagyobb civil szervezetével. Kiemelte: a civil társadalommal való együttműködés egyre fontosabb, különösen akkor, amikor az állam egyre erősebb pozíciókat akar megszerezni magának. Ez az első megállapodásuk civil szervezettel, és remélik, hogy ezt továbbiak követik. A szakszervezeteknek sok érintkezési pontja van a civil társadalommal, például a munkaerő-közvetítés, a felnőttképzés vagy akár a munkavállalói jogokban való tanácsadás területén.

Kapcsolódó cikkek:

http://nol.hu/belfold/egyuttmukodesi_megallapodast_irt_ala_a_liga_az_iposz-szal

http://hirek.ma/hirek/egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-a-liga-az-iposzszal

http://gazdasag.hirfal.hu/a_liga_egyuttmukodesi_megallapodast_irt_ala_az_iposz_szal_es_a_human_szolgaltatokkal-5159059.html

http://www.hirstart.hu/hk/20120918_strategiai_egyuttmukodesi_megallapodast_kotottek

 

 


Timi 2012-09-18 14:13:35

EMMI egyeztetés

A Nonprofit Szövetség részt vett az EMMI szeptember 14-én lezajlott civil egyeztetésén, amely a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklus civil forrásainak javaslattevő fóruma. Ide reprezentatív módon 11, a szaktárca számára stratégiai fontosságú civil szervezet kapott meghívást. Délelőtt a történelmi egyházakkal zajlott egyeztetés. Erre az alkalomra a Nonprofit Szövetség az „Útépítéstől a társadalomépítésig” című, a Civil Lobbi Kerekasztal (CLK) munkacsoportja által szerkesztett anyagára épülő előterjesztést állított össze 2014-2020: lehetőség a civil társadalom megerősítésére címmel. Mivel mindössze négyen adtak át írásos előterjesztést, ezért ennek egybeszerkesztett változatás a minisztérium a közeljövőben elkészíti, amint megérkezik, ezt is közzétesszük honlapunkon, akár csak a Szövetség anyagát.


Timi 2012-09-15 14:20:23

Beszámoló 2011, Terv 2012, Közhasznúsági melléklet, Kiegészítő melléklet

A Nonprofit Szövetség előző évi beszámolója letölthető ITT.

A Nonprofit Szövetség 2012. évi terve letölthető ITT.

A Nonprofit Szövetség 2011. évi mérlege letölthető ITT.

A Nonprofit Szövetség 2011. évi eredménylevezetése letölthető ITT.

A közhasznúsági melléklet letölthető ITT.

A kiegészítő melléklet letölthető ITT.

 


Timi 2012-06-01 09:23:28

Stratégiai Partnerségi Megállapodás


A stratégiai partnerség a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben (Részvételi törvény)foglaltaknak megfelelően jött létre a KIM és 47 civil szervezet -köztük a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége - között.

A megállapodás letölthető ITT. 


timi 2012-03-14 10:27:29

Képzéseink 2012!

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0787-06) a 2012-es évben a következő képzéseket ajánlja az érdeklődőknek:

kattintsanak a képzéseink szóra!

Érdeklődni a nonprofit@chello.hu email címen, vagy az 1/270-0414-es telefonszámon Apró Antal Zoltán képzésért felelős vezetőnél lehet.


timi 2012-01-07 12:57:04

Együttműködési megállapodás megkötése a Pest megyei Kormányhivatallal

A Nonprofit Szövetség és a Pest Megyei Kormányhivatal 2011. december 22-én együttműködési keretmegállapodást írt alá.

A megállapodás szövege letölthető ITT.

 


Timi 2012-01-05 10:23:49

Elfogadták a Civil törvényt!

2011. december 14-én a Magyar Közlöny 151. számában olvasható az elfogadott 2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról.

 

A közlöny letölthető ITT. 

 


Timi 2012-01-05 09:34:50

Zárókonfrencia Hatyaripe-Megértés és az Arcok a Médiában Program 2011. december 8.

Ezúton hívjuk meg:

 

2011 december 8-án 10-16 óra között megrendezésre kerülő

„HATYARIPE-MEGÉRTÉS” Program (TÁMOP 5.5.4/A-09/1-2009-0008) és az Arcok a Médiában Program (TÁMOP 5.5.4/B-09/1-2009-0003)

 

Zárókonferenciánkra

 

A két, egymásra épülő program új fejlesztési lehetőséget adott a Nonprofit Szövetségnek.

 

 A Hatyaripe – Megértés Programban részt tudtunk vállalni a fogyatékossággal élők, elsősorban mozgáskorlátozottak, cigány/roma származású személyek, közöttük a fiatal férfiak és a nők munkaerő-piaci esélyeinek növelésében, társadalmi befogadásuk erősítésében. Ugyanakkor közreműködhettünk annak elérésében is, hogy a médiában minél magasabb számban dolgozzanak olyan - az említett munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó személyek – akik maguk is képesek szemléletváltást eszközölni a médián keresztül a diszkrimináció csökkentése érdekében.

Az Arcok a médiában Program célja a romákkal, a fogyatékossággal élő személyekkel és a nőkkel szembeni előítéletekből, sztereotípiákból fakadó hátrányos megkülönböztetés csökkentése, valamint az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a nők és férfiak társadalmi egyenlősége eszméjének terjesztése érdekében a társadalom széles rétegeit elérő, antidiszkriminációs témájú, a társadalom érzékenyítését célzó, felvilágosító, figyelemfelkeltő média műsorok, média-termékek készítése.

Mindkét programunk során számos tapasztalatot szereztünk, melyet a zárókonferencián szeretnénk megosztani a szélesebb nyilvánossággal, ahol az összes média termék is elérhető lesz.

 

A konferencia helyszíne: Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. Deák terem ( a volt Magyar Kultúra Alapítvány Székháza.)

 

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk!

Letölthető:

meghívó csomag


Timi 2011-11-28 14:57:40

Parlament előtt a civil törvény

Benyújtotta az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslatot a kormány nevében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szombaton az Országgyűlésnek.

A kormány által elfogadott törvényjavaslat szövege letölthető itt.

 


Timi 2011-11-07 10:36:44

Észak-magyarországi esélyegyenlőségi szakértő

A TÁMOP 5.5.4/B-09/1-2009-0003 "Arcok a médiában" program megvalósításához közreműködő szakértőt keresünk az Észak-magyarországi régióból. Feladat elsősorban a női jogok, esélyegyenlőségi szakértői feladat ellátása 2011. 09-01-12.31 között iőszakban. Kiemelt feladata a régióban megjelenő médiatartalmak terjesztésének segítése.

 

Jelentkezni a Nonprofit Szövetség elérhetőségein lehet.


Npsz 2011-08-12 00:00:00

DVD írásra munkatársat keresünk vállalkozói szerződéssel!

A Nonprofit Szövetség TAMOP-5.5.4/B-09/1-2009-0003 ARCOK a MÉDIÁBAN programjának végső eleméhez olyan szakértőt keresünk, aki képes:

A projekt szakmai tartalmának DVD formátumban történő elkészítésére, mely tevékenység tartalmazza a DVD-k felületének megadott nyilvánossági elemek szerinti megnyomását, a tartalmak összeállítását, szerkesztését, másolását 1000 példányban.

Jelentkezni Dr. Bényei Andrásné szakmai vezetőnél lehet a Nonprofit Szövetség elérhetőségein.

Személyesen: Budapest, XIII. Balzac u.21. email: nonprofit@chello.hu

Tel.: 1/270-0414

 


npsz 2011-08-08 17:47:28

Kutatási és disszeminációs anyag szerkesztésére szakértőt keresünk!

A Nonprofit Szövetség TAMOP-5.5.4/B-09/1-2009-0003 ARCOK a MÉDIÁBAN programjának kutatási eleméhez olyan szakértőt keresünk, aki:

a program során elkészült kutatásokat és disszeminációs anyagokat rendszerezi és megszerkeszti, egységes szerkezetbe foglalja.

Jelentkezni Dr. Bényei Andrásné szakmai vezetőnél lehet a Nonprofit Szövetség elérhetőségein.

Személyesen: Budapest, XIII. Balzac u.21. email: nonprofit@chello.hu

Tel.: 1/270-0414

 

 


npsz 2011-08-08 13:37:35

Beszámoló 2010, Terv 2011, Közhasznúsági jelentés

A Nonprofit Szövetség Közhasznúsági jelentése a 2010. évre letölthető ITT.

Nonprofit Szövetség 2010. évi mérlege letölthető ITT.

A Nonprofit Szövetség 2010. évi tevékenységének beszámolója letölthető ITT.

A Nonprofit Szövetség terve a 2011-es évre letölthető ITT.


Timi 2011-05-18 15:13:06

Közgyűlés és konferencia 2011. május 19-20.

A Nonprofit Szövetség éves Közgyűlését 2011. május 19-én 9.30 órától tarja a Hunguest Hotel Platánusban.(Budapest, VIII.ker. Könyves Kálmán krt 44. )

Az idei Közgyűlést is két színvonalas konferencia követi. 

A meghívók letölthetők:

Közgyűlés meghívó 

Meghatalmazás

Civil learning konferencia május 19. délután

Színes Média konferencia május 20.

A konferencián nem kizárólag a tagszervezetek vehetnek részt, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Timi 2011-05-13 14:53:14

Észak-magyarországi Regionális Civil egyeztető Fórum

és

Regionális Fejlesztési Tanács

 

Tisztelettel meghívja Önt az

 

          Észak-magyarországi Regionális Civil

                                       konferenciára

Időpont:    2011. május 18. 10:00-14:00-ig

Helyszín:   NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

Meghívó letölthető.

Jelentkezési lap letölthető.


2011-05-12 15:01:36

Együttmőködési megállapodás

A Nonprofit Szövetség és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttműködési megállapodást írt alá 2011. március 8-án.

A megállapodás szövege letölthető ITT.


Timi 2011-04-06 10:54:13

A Nonprofit Szövetség és az OMMF megállapodása megerősítésre került.

A Nonprofit Szövetség és az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelet 2010.06.07-én kötött megállapodása Dr. Bakos József által megerősítésre került.

A megállapodás szövege megtalálható az érdekképviselet link alatt.   


Timi 2011-03-08 11:24:19

Európai Uniós képzéshez képzőt keresünk!

A Regionális Civil Központ Alapítvány meghívja Önöket a

„Lehet másként!”
V. REGIONÁLIS CIVIL FOGLALKOZTATÁSI KONFERENCIA-ra.
Célja: A szociális szakma, a civil szervezetek és a munkaügyi ellátó rendszer közös platformjának a megteremtése az észak-magyarországi régióban, a szektorok közötti jó együttműködés, kommunikáció és koordináció kialakítása. A munkaerő-piaci integráció terén alkalmazott alternatív megoldási módok, komplex és átfogó problémakezelési módszerek és eljárások elterjesztése és a Lehet másként! Komplex foglalkoztatási szolgáltatásfejlesztés Észak- Magyarországon című (TÁMOP 1.4.3.) projekt eredményeinek bemutatása.
Időpont: 2011. március 10. 9:30-15:30-ig
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémiai Bizottság Székháza
Miskolc, Erzsébet tér3.

A meghívó letölthető ITT.


Timi 2011-03-03 13:11:03

Együttműködési megállapodás a Foglalkoztatási Hivatallal

Az állami szakigazgatással való kapcsolat egyik eredményeképpen 2011. február 7-én, elnökünk és ügyvezető igazgatónk valamint az FH főigazgatója jelenlétében, aláírásra került a 2007. áprilisban kötött egyíüttműködési megállapodás folytatását jelentő dokumentum. Reményeink szerint minden tagszervezetünk részesülhet majd a megállapodás előnyeiből, hiszen az FH illetékességi köre miatt kiterjed a regionális és megyei munkaügyi szervekre is.

Szövetségünk várja azokat az észrevételeket, ötleteket, amelyek tartalommal tölthetik ki a megállapodás pontjait.

A megállapodás letölthető ITT.


Timi 2011-02-14 16:04:37

Mélyinterjúk készítéséhez szakértőt keresünk!

A Nonprofit Szövetség TAMOP-5.5.4/B-09/1-2009-0003 ARCOK a MÉDIÁBAN programjának egyik eleméhez olyan szakértőt keresünk, aki:

a TÁMOP 5.5.4/A komponens HATYARIPE-MEGÉRTÉS programunkban részt vett fogyatékos, illetve cigány származású hallgatóinkkal mélyinterjút készít.

A szakértő feladata a mélyinterjú kérdéseinek összeállítása, illetve a hallgatók felkeresése és az interjúk elkészítése.

Jelentkezni Dr. Bényei Andrásné szakmai vezetőnél lehet a nonprofit@chello.hu email címen, vagy a Nonprofit Szövetség telefonszámain.


Timi 2011-02-10 10:25:50

Média termékek szupervizorát keressük

A TÁMOP 5.5.4/B-09/1-2009-0003 "Arcok a médiában" projektben készülő 19 dokumentumfilm megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében olyan szakértőt keresünk, akik a televíziós médiatartalmak összeállításában szakértelemmel rendelkezik. Feladata a készülő dokumentumfilmek szupervíziója, a médiatartalmat készítők munkájának szakmai segítése, továbbá részvétel a menedzsmnet és a többi szakértő havi egyeztetésén. Bővebb információ és jelentkezés a program vezetőjénél lehetséges a Szövetség bármely elérhetőségén.


Timi 2011-02-07 00:00:00

Kutatások elkészítéséhez szakértőt keresünk!

A Nonprofit Szövetség TÁMOP 5.5.4/B-09/1-2009-0003 Arcok a Médiában programjában elvégzendő kutatásokhoz megvalósítókat keres.

A megbízott feladatai:


Médiaképzésen részt vett hallgatókkal mélyinerjú készítése (15 fő)


A hallgatókkal történt mélyinterjúk feldologzása


A A médiaprogramok hatékonysága érdekében olyan támogató kutatás készítése, amely feltárja a médiahatások és az állampolgári vélemények hatását a fogyatékossággal élő személyek tekintetében, valamint külön kutatás a cigány/roma népesség tekintetében.


vizsgálat a magatartásmódok közötti összefüggésekről, valamint az érintett (fogyatékossággal élő, valamint külön a cigány/roma) hátrányos helyzetű célcsoportokat sujtó előítéleteket és médiareprezentációjukat.


Fókuszcsoportos felmérés készítése a munkáltatók körében, összegzés elkészítése (16 db)


Jelentkezni Apró Antal Zoltán programvezetőnél lehet a Nonprofit Szövetség ismert elérhetőségein február 15-ig


npsz 2011-02-01 19:07:56

Monitorokat keresünk!

Pest Megyei Roma Szervezet a Nonprofit Szövetség konzorciumi partnereként a TÁMOP 5.5.4/A-09/1-2009-0008 számú "Hatyaripe-Megértés" Program keretében 15 fogyatékossággal élő és cigány származású hallgatót képzett médiaszakembernek.

A végzett hallgatók munkába állásának szakaszában szükség van monitorokra.

A monitorok feladatai a következők:

- közreműködik a hallgatók munkahelyének kiválasztásában

- kezeli a foglalkoztatás során felmerült problémákat a foglalkoztatás fenntartása érdekében

- a foglalkoztatás ideje alatt segíti a foglalkoztatót a 2003. CXXV. az Egyenlő bánásmódról és    az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény betartásában.

. részt vesz a továbbfoglalkoztatás lehetőségeinek kidolgozásában.

 

A feladatra jelentkezni lehet Oláh Józsefnél a kakucsi.olahjozsef@gmail.com email címen, vagy a 06/70-607-2371-es telefonszámon.


Timi 2011-01-31 16:20:26

A Reflex program kutatásai

A foglalkoztatási célú együttműködések kérdőíves vizsgálata, valamint fókuszcsoportos interjú feldolgozása az Észak-magyarországi régióban.

A kutatás letölthető ITT.

 A foglalkoztatási célú együttműködések kérdőíves vizsgálata, valamint fókuszcsoportos interjú feldolgozása a Nyugat- dunántúli régióban.

A kutatás letölthető ITT.

A foglalkoztatási célú együttműködések vizsgálatának összehasonlítása letölthető ITT.

A Reflex program során felszínre került problémák.


Timi 2011-01-31 15:53:48

Negyedik Partner zárókonferencia

2010. szeptember 14-én lezajlott a TÁMOP 2.5.1 Érdekképciseleti szervezetek kapacitásának fejlesztése támogatásra elkészített "Negyedik Partner" programunk zárókonfereciája.

A konferencián elhangzott előadások letölthetők ITT.


Timi 2010-12-17 11:46:07

A Nonprofit Szövetség Észak-magyarországi régióközpontja a Regionális Civil Központ Alapítvány szeretettel meghívja Önt a proHáló Hálózat „Fókuszban a szervezetfejlesztés” című országos konferencia sorozatának észak-magyarországi régiós rendezvényére.

Meghívó és program letölthető ITT.

 


2010-11-08 13:36:09

T/1382 számú törvényjavaslat

 a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről.

A törvényjavaslat letölthető ITT.


Timi 2010-10-20 12:24:06

Menedzsment képzéshez képzőt keresünk!

A Nonprofit Szövetség a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0172 azonosító számú,Negyedik Partner” Regionális Partnerségi Program keretében "Menedzsment fejlesztés" képzést szervez.

A képzés 40 órában a Nonprofit Szövetség által akkreditált. A pályázat költségvetése értelmében óránként 8.000 forintot tudunk fizetni egy előadónak.

Érdeklődni lehet: Czetőné Deák Tünde programvezető 1/270-0414 számon, nonprofit@chello.hu címen.


2010-09-20 17:04:03

III. Encsi Településfejlesztési Tábor

Az Encsi Településfejlesztési Tábor keretében a kistérségi együttműködések problémakörét járták körül 2010. augusztus 31-szeptember3.-ig. A tábor zárásaként Ríz Ádám elnök bemutatta a Nonprofit Szövetséget.

A tábor programja letölthető.

Az elhangzott előadás letölthető.   

 


Timi 2010-09-10 11:41:43

ELKÖLTÖZTÜNK!

A Nonprofit Szövetség új irodába költözött!

Az új címünk: 1136 Budapest, Balzac u.21. I. em.2.


Timi 2010-09-06 10:50:01

A kormány újra fogja szabályozni a civil szektor működését. Ehhez az összes vonatkozó jogszabály változtatására javaslatokat kért  az érintettektől. A Nonprofit Szövetség vezetői és munkatársa Ríz Ádám elnök, Dr. Bényei Andrásné ügyvezető igazgató és Apró Antal Zoltán programvezető összegyűjtötte a korábbi évek során felhalmozódott ez irányú igényeket, átgondolva a Szövetség stratégiáját fogalmazta meg véleményét a Kormány civil fejlesztéseivel összefüggésben.

A vélemény ITT letölthető.


Timi 2010-09-01 09:57:01

Informatikus - képzőt keresünk!

A Nonprofit Szövetség szeptember 23-25 között az IMPULZUS program résztvevőinek IT képzést szeretne tartani. A képzés pontos címe: Informatikai  képzés, IT ismeretek a hatékony érdekérvényesítés és hálózati együttműködés segítésére.     A képzés a Szövetség által akkreditált.

A képzők jelentkezését Apró Antal Zoltán programvezető várja az 1/270-0414 telefonszámon, vagy a nonprofit@chello.hu email címen.  


Timi 2010-08-18 16:09:57

Segítségkérés

A Magyarországi Falusi Cigányok Mezőgazdasági Szövetsége segítséget szeretne kérni a Nonprofit Szövetség tag-és partnerszervezeteitől. Idén már másodszor és az elmúlt években harmadszor vált a kis észak-borsodi falu Hernádvécse, a Szövetség székhelye az árvíz áldozatává. A faluban  sok ember megélhetését és foglalkoztatását biztosító  mezőgazdasági terület került víz alá ismét, ahol mintaszerű gazdaság működött fóliasátrakban. Az első árvizet követően a munka leállt és azóta sem tud talpra állni a helyiek foglalkoztatását biztosító gazdaság. A szövetség vezetője, Horváth Barna tervei szerint egy üvegházat szeretne létesíteni, ahol újra életre kelhetne a kertészet.

Ennek megvalósításához bármilyen jellegű segítséget elfogadna a Magyarországi Falusi Cigányok Mezőgazdasági Szövetsége!

Az árvíz előtti munkáról és az árvízről készült video letölthető ITT.

 

Elérhetőségeik:

Magyarországi Falusi Cigányok Mezőgazdasági Szövetsége

Horváth Barna

+36-20-370-6126

Banszámlaszám:

Forró és Vidéke Takarékszövetkezet

54600140 - 10001019

 


Timi 2010-07-28 10:44:47

Lobbi képzés a Reflex program keretében

A Reflex program keretében 2010. Június 10-11-én és 17-18-án, 18 fő részvételével Miskolcon a RECIK Alapítványnál lebonyolításra került a lobbitechnikák, érdekartikuláció, érdekérvényesítés, hálózatépítés  (PL-3444) képzés.  Célja az volt, hogy megismertesse a lobbizás technikáit, a kapcsolatok kiépítését és fenntartását, negatív intézkedések hatásának kivédését. A lobbi tevékenység az előnyök szerzését stb. szolgálja, szigorúan a törvényes keretek adta lehetőségek között. A képzés elsődleges hangsúlya a kommunikáción volt. Megismerték és feldolgozták a hallgatók a lobbi törvénytelen formáját, a korrupciót, illetve a megvesztegetést is.

A képzés anyaga letölthető ITT.


Timi 2010-06-25 11:26:52

Együttműködési megállapodás


A Nonprofit Szövetség együttműködési megállapodást írt alá a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) alelnökével.

Az együttműködési megállapodás letölthető ITT.


2010-06-23 13:02:18

Gyász

Kedves Olvasóink!

Az alábbi verssel szeretnénk megemlékezni szeretett és nagyrabecsült barátunkról Király Dezsőről, aki egyik fontos tagszervezetünk a Magyar-Flamand Együttműködési és Kulturális Egyesület vezetője volt , akinek fájó, korai eltávozását minden időben meg fogjuk érezni.

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.


Timi 2010-06-09 12:35:47

Együttműködési megállapodás aláírása

A Nonprofit Szövetség 2010. áprilisában együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságával.

A megállapodás letölthető ITT.


Timi 2010-06-08 10:59:24

A Nonprofit Szövetség és az OMMF megállapodást kötött

A Nonprofit Szövetség és az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség 2010. 06.07-én együttműködési megállapodást írt alá. 

 

A emgállapodás szövege letölthető ITT.


Timi 2010-06-07 11:15:41

Pro Bono 2009

Vincze Dezsőnét, a Fészek Egyesület egyik alapítóját, és Báló Ottíliát, az Egyesület ügyvezetőjét Pro Bono díjjal jutalmazták. A díjat MSD Magyarország Kft. alapította, és olyan szociális terülten kiemelkedő vállalkozások kaphatják meg, amelyek tevékenységükkel valami újszerű, fenntartható és gyakorlatias megoldással járultak hozzá egy közhasznú tevékenység ellátásához. A díjazottakat a Szociális Innovációs Alapítvány és az Általános Vállalkozási Főiskola közreműködésével választották ki. A Fészek Egyesület létrehozását és 15 éves működését ismerték el ezzel a díjjal, melyet az Egyesület a Démétér Alapítvánnyal megosztva kapott. Az átadó ünnepségre 2010.03.03-án került sor. A díjazottak többek között dr. Herczog László szociális és munkaügyi minisztertől vehették át a díjat.

Letölthető dokumentum: Pro Bono 2009- Fészek Egyesület, az innovatív vállalkozás


Timi 2010-06-02 09:45:00

FELHÍVÁS ÁRAJÁNLATRA

A Nonprofit Szövetség közbeszerzési szakértőt keres!

A felhívás letölthető ITT.


Timi 2010-06-01 10:48:04

Beszámoló, terv mérleg

A Nonprofit Szövetség Közhasznúsági jelentése a 2009. évre letölthető ITT.

Nonprofit Szövetség 2009. évi mérlege letölthető ITT.

A Nonprofit Szövetség 2009. évi tevékenységének beszámolója letölthető ITT.

A Nonprofit Szövetség terve a 2010-es évre letölthető ITT.


Timi 2010-05-27 16:03:30

Csapatépítés és Együttműködési készségfejlesztő tréninghez oktatót keresünk!

A Nonprofit Szövetség TÁMOP 5.5.4/A "Hatyaripe-Megértés" programjában Csapatépítés és Együttműködési készségfejlesztő tréninget tervezünk. A képzéshez oktatót keresünk. A képzés a Nonprofit szövetség 30 órában akkreditált képzése.

A képzők jelentkezését a nonprofit@chello.hu címre várjuk., vagy az 1/270.-0414 faxszámra.

Bővebb információ Kovács György programvezetőtől kérhető.


Timi 2010-05-21 15:46:20

OKJ bizonyítványt adó képző intézményt keresünk!

A Nonprofit Szövetség nyertese lett a a TÁMOP 5.5.4/A-09/1-2009-0008. azonosító számú, „Hatyaripe-Megértés” című programnak.

A program keretében rendezőasszisztens és utómunka szakassszisztens képzését tervezzük.

Olyan,  OKJ-s végzettséget adó képző intézmények jelentkezését várjuk, melyek 15 fő cigány származású és fogyatékossággal élő munkanélküli ember, a megnevezett szakmára való képzését válallják.

 A képzések tervezett kezdési ideje 2010. szeptember.

Amennyiben a hírdetéssel kapcsolatban további információra van szükség, kereshetik a program vezetőjét Kovács Györgyöt az 1/270-0414-es telefonszámon, vagy a nonprofit@chello.hu email címen.

Jelentkezési határidő: 2010. július 31.

Az árajánlatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Nonprofit Szövetség, 1132 Budapest, Alig u.12.


2010-05-20 17:29:48

Vezetőképzéshez oktatót keresünk!

A Nonprofit szövetség IMPULZUS programjának (TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005) egyik választható képzése a Nonprofit szervezetek komplex szervezetfejlesztése képzés (PL4193) vezetőképzés modulja.

A mudul 24 órás. Várható időpontja:  2010. július első hete.

Az oktatók jelentkezését, árajánlatát  a Nonprofit szövetség 1132 budapest, alig u.12, vagy a nonprofit@chello.hu címre várjuk.

Bővebb információ kérhető Apró Antal zoltán progranvezetőtől. 1/270-0414; 06/30/677-5547 számon.


Timi 2010-05-20 15:19:46

Közgyűlés

A Nonprofit Szövetség éves közgyűlését 2010. május 28-án pénteken 9.30 órától tartja.

A helyszín: Hunguest Hotel Platánus, VIII. ker. Könyves Kálmán krt.44.

Meghívó letölthető.

Jelentkezési lap letölthető.

Meghatalmazás letölthető.


Timi 2010-05-20 09:27:44

Reflex program

2010. március-áprilisban a Nyugat- dunántúli régió mindhárom megyéjében (Győr-Moson-Sopron megye, Zala és Vas megye) a Nonprofit Szövetség tag-és partnerszervezeteivel megismertettük a Reflex programot és az Észak-magyarországon már elvégzett kutatást. Kiválasztottuk az Észak-magyarországi és a Nyugat –Dunántúli koordinátor szervezetet (Régióközpontot) a Kontakt Nonprofit Kft-t (Zalaegerszeg) és a Regionális Civil Központ Alapítványt (Miskolc) és régiós koordinátor személyét,  tisztáztuk a feladatköröket, kompetenciákat és elkészült, aláírásra került a szerződés is.

 

http://www.kontaktkft.hu/   

http://www.recik.hu/

önéletrajz Aladi Gusztáv

önéletrajz G. Szendrák Dóra


Timi 2010-05-05 09:53:48

Oktatót keresünk!

A Nonprofit Szövetség -  mint akkreditált képző intézmény -  Nonprofit szervezetek komplex szervezetfejlesztése képzés (PL-4193) 60 órás Projektmenedzsment moduljához oktatót keres! 

A képzés a TÁMOP-5.5.3-08/01-2008-0005 számú IMPULZUS program során kerül lebonyolításra 2010. június hónapjában.

Az árajánlatokat szakmai önéletrajzzal a következő címre várjuk: nonprofit@chello.hu

Bővebb információ ugyanezen email címen, vagy az 1/270-0414-es telefonszámon kérhető.


Timi 2010-05-03 10:17:04

Együttműködési megállapodás

A Nonprofit Szövetség újabb együttműködési megállapodást írt alá. A három dunántúli régió és Észak-Magyarország Regionális Munkaügyi Központjai után az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központtal 2010. március 22-én.

Az együttműködési megállapodás letölthető ITT.


Timi 2010-04-01 15:37:46

Európai Év

2010 – a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve.

Bővebb információt az Év hivatalos magyar honlapján talál.

Kattintson a linkre: www.szegenysegellen.hu


Timi 2010-03-29 14:30:25

Könyvvizsgálót keresünk!

 

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, nonprofit szervezetek könyvvizsgálatában jártas könyvvizsgálót keres a 2009-es évre vonatkozóan, belső vizsgálat céljából!

Tájékozódásként az elmúlt évek Beszámolóinak adatai megtekinthetők honlapunkon (közgyűlés link alatt),  további kérdésekben pedig személyesen tudunk felvilágosítást adni.

Jelentkezni lehet március 31-ig, Füki Viktória Felügyelőbizottsági elnöknél a +36-70-636-5765 telefonszámon vagy a fuki.viktoria@t-online.hu e-mail címen.

 


2010-03-24 11:56:32

FELHÍVÁS: TÁMOP–5.5.4.A-09/1 Roma és fogyatékos személyek média képzése és foglalkoztatása

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, mint főpályázó és konzorciumi partnerei a Pest Megyei Roma Szervezet (PEMEROSZ), a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) sikeresen pályázott a TÁMOP–5.5.4.A-09/1 Roma és fogyatékos személyek média képzése és foglalkoztatása című pályázatára.

 

A program lehetőséget nyújt 15 cigány/roma származású és fogyatékossággal élő álláskereső számára, hogy mozgóképgyártó szakmát (televíziós kameraman, szerkesztő) tanuljanak, majd a médiában álláshoz jussanak.

 

Az 5 hónapos (400 órás elméleti + 400 órás gyakorlati) képzést 8 hónapos foglalkoztatás követi. A projekt során hallgatóinkat szakmához, valamint álláshoz juttatjuk, akik ezáltal képessé válnak arra, hogy részt vegyenek a célcsoportról alkotott médiakép megváltoztatásában.

A programba olyan hátrányos helyzetű embereket tudunk bevonni, akik saját bevallásuk szerint cigány/roma származásúak, vagy fogyatékossággal (elsősorban mozgáskorlátozottak) élők és akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek. A programon való részvétel ingyenes.

Felhívás letölthető ITT.

Adatlap letölthető ITT.


2010-03-24 09:47:19

Felvételi bizottságba szakértőt keresünk!

A Nonprofit Szövetség szakértőket keres a TÁMOP 5.5.4/A-09/01-2009-0008 számú "Hatyaripe-Megértés" Program felvételi bizottságába.

A szakértő feladata:

- részt vesz a programba beérkezett jelentkezési lapok feldolgozásában;

- részt vesz a felvételi bizottság ülésén

- részt vesz a felvételi eljárás alapján elutasított jelentkezők felé történő levelezés indoklásának kialakításában.

A szakértők jelentkezését Kovács György programvezető várja a nonprofit@chello.hu címen, vagy az 1/270-0414-es telefonszámon.

 


2010-03-16 18:23:15

Szakértőket keresünk!

A Nonprofit Szövetség TÁMOP 5.5.4 ARCOK a MÉDIÁBAN programjához esélyegyenlőségi, munkaerőpiaci, fogyatékosügyi és női jogok szakértőket keres! Jelentkezni Apró Antal Zoltán programvezetőnél lehet a nonprofit@chello.hu email címen vagy az 1/270-0414-es telefonszámon.


Timi 2010-03-05 10:00:00

Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában

A Nonprofit Szövetség sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. TÁMOP–5.5.4.B-09/1 jelű pályázati felhívás „B” komponenséhez „A diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül” kiírásra.

 

A projekt célja, hogy lehetőséget adjunk a diszkriminációval fenyegetett társadalmi csoportokhoz tartozó személyeknek a bemutatkozásra, hogy szerethetővé, megismerhetővé, érthetővé váljanak a többségi társadalom számára.  Célunk hozzájárulni ahhoz, hogy a média a cigány/roma származású és a fogyatékossággal élők életét pontos, sokszínű, érdekes és magával ragadó módon ábrázolja.

 

A projekt eredménye társadalmi érzékenyítést célzó dokumentumfilmek,  sajtócikkek, reklámok megjelenése  a médiában.


2010-02-26 12:22:49

Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában

A Nonprofit Szövetség sikeres pályázatot nyújtott be a

Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. TÁMOP–5.5.4.A-09/1 „A” komponenséhez Roma és fogyatékos személyek média képzése és foglalkoztatása konstrukcióra.

 

                                              

Konzorciumi partnereink a Pest Megyei Roma Szervezet és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége.

 

A projekt során 15 roma, illetve fogyatékossággal élő munkanélküli embert tanítunk meg mozgóképgyártó szakmákra (televíziós kameraman, szerkesztő).

Az 5 hónapos (400 órás elméleti + 400 órás gyakorlati) OKJ képzést 4 hónapos foglalkoztatás, majd a médiumok által történő továbbfoglalkoztatás követi. A projekt során hallgatóinkat szakmához, valamint álláshoz juttatjuk, akik ezáltal képessé válnak arra, hogy részt vegyenek a célcsoportról alkotott médiakép megváltoztatásában.


Timi 2010-02-26 12:19:44

Tanácsadói szolgáltatás civil szervezetek részére!

A Nonprofit Szövetség sikeres pályázatot nyújtott be a Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége (MSKSZMSZ), főpályázó és konzorciumi partnerei: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE), Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége (MÁEOSZ) együtt.

 

 

2010. április - 2012. szeptember között, 30 hónapon keresztül

országos szinten, egyéni –folyamatkövető, szervezetfejlesztő tanácsadói hálózatot működtetnek

foglalkoztatási célú és szociális tevékenységet végző szervezetek részére

 

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által támogatott

 

„Segítő-háló 2009-2012”

Foglalkoztatási és szociális feladatok ellátását végző nonprofit szervezetek szakmai megerősödését segítő tanácsadói hálózat működtetése (Segítő-háló/2008-8142)

című program keretében.

 

A tanácsadási tevékenységben, valamint a program által nyújtandó egyéb szolgáltatásokban való részvétel, valamennyi szervezet számára térítésmentesen vehető igénybe!

 

A Nonprofit Szövetség az alábbi megyék területén működő civil, nonprofit szervezetek fejlesztését végzi: Budapest, Pest megye, Fejér megye, Nógrád megye, Komárom-Esztergom megye

Az érdeklődést szívesen fogadjuk a Szövetség ismert elérhetőségein!

 

A programról bővebben ITT olvashat.

 


Timi 2010-02-26 12:14:08

REFLEX program-Norvég Civil Támogatási Alapból

A Nonprofit Szövetség sikeres pályázatot nyújtott be a Norvég Civil Alap kiírására.

A program lehetőséget teremt a Szövetség regionalizációs törekvéseinek megvalósítására két régióban: Észak-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon.

A programban való részvétel nyitott, várjuk az érintettek jelentkezését az ismert elérhetőségeinken!

A pályázat összefoglalója megtekinthető itt.


Timi 2010-02-26 12:03:15

Minőségbiztosítás képzéshez képzőt keresünk!

A Nonprofit Szövetség a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0172 azonosító számú,Negyedik Partner” Regionális Partnerségi Program keretében képzést szervez, melyhez oktatót keres.

 

A képzés a Nonprofit szervezetek minőségbiztosítása, sztenderdizáció képzés Stratégiai menedzsment és minőség, szervezeti és szolgáltató hálózatoik modlja.

A modul 24 órás. A képzésre óránként - a pályázat költségvetése értelmében - óránként 8.000 forintot áll módunkban fizetni.

Jelentkezni lehet Dr. Bényei Andrásné szakmai vezetőnél a Nonprofit szövetség elérhetőségein.


Timi 2010-02-25 15:59:04

Hatékony civil szervezeti tudás!

A Magyar Kultúra Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával képzési programot indít: civil jogi, pénzügyi ismeretek, önkéntes munka gyakorlata, hatékony szervezeti működés, adományszervezés, időgazdálkodás témakörökben.  

Bővebb információ letölthető ITT.


Timi 2010-02-23 09:23:36

Az Észak-alföldi Regionális Nonprofit Foglalkoztatás Fejlesztési Paktum a régión túlmutató on-line fórumsorozatot szervez


A szektorok közötti hathatósabb együttműködés elősegítése céljából létrejött régiós paktum több mint két éves sikeres működést tudhat maga mögött. A paktum nem más, mint a foglalkozatás fejlesztésben résztvevő, releváns szervezetek közössége, akik egy egységes irányvonal mentén közösen próbálnak fellépni a régióban lévő foglalkoztatási mutatók javítása érdekében.

A Paktum egyik kommunikációs eszköze az on-line fórum, ahol a beszélgetéseket az adott fórum témájának egyik meghívott szakértője moderálja, egyben megpróbál választ adni az esetlegesen felmerült kérdésekre.

A beszélgetésekhez minden érdeklődő csatlakozhat és kérheti a szakértők segítségét, véleményét a www.eszakalfoldipaktum.hu weboldalon.

A fórumokkal kapcsolatos bővebb információkról ITT olvashatTimi 2010-02-19 11:25:39

"Black or White" nemzetközi szeminárium

A Nonprofit Szövetség 2010. február 9-11. között hat ország részvételével szemináriumot, európai műhelytalálkozót szervezett.

A program hátteréről ITT olvashat.  

A szemináriumon elhangzott előadások letölthetők ITT.

Fotók letölthetők ITT.

Emlékeztető letölthető ITT


Timi 2010-02-15 11:11:37

Mentort keresünk!

A TÁMOP 5.5.4/A-09/01-2009-0008 számú "Hatyaripe-Megértés" programba öt hallhgatóhoz a képzés és a tovább foglalkoztatás idejére mentort keresünk!

Érdeklődni lehet Kovács György programvezetőnél a Nonprofit Szövetség ismert elérhetőségein.


2010-02-05 18:27:58

Tájékoztatás

Tájékoztatás a 2010 január elsejétől hatályos adó és TB jogszabályok változásairól.

Előadás letölthető.

Kapcsolódó dokumentum letölthető.

Kapcsolóddó dokumentum letölthető.


Timi 2010-01-19 14:53:58

Elhangzott előadások

 

A 2009. december 11-én megrendezett VI. Civil foglalkoztatási konferencián elhagzott előadás anyagai letölthetők a címre kattintva.

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás: Civilek a fejlesztéspolitikai célok megvalósításábban

Molnár Máté: A civil szektor lehetőségei és nehézségei a foglalkoztatási programokban

Szabó József: A minkaügyi szervezet és a civil szervezetek együttműködése

Apró Antal Zoltán: Társadalami együttműködés a foglalkoztatási szint növelésében: valóság és alternatívák.

A konfrencián készült képekből válogatás letölthető ITT.


Timi 2010-01-14 11:44:19

Képzőt keresünk

A Nonprofit Szövetség Impulzus programjának egyik eleme a Nonprofit szervezetek minőségbiztosítása, sztenderdizáció (akkreditációs száma: PL:3833) 60 órás képzés.

A képzéshez oktatókat (oktató+segéd oktató) keresünk! a képzés várható időpontjai: 2010. február 11-13 és február 24-26.

A jelentkezéseket, árajánlatokat a nonprofit@chello.hu címre, vagy az 1/270-0414 faxszámra várjuk.

Kérdés esetén kereshető: Apró Antal Zoltán programvezető 1/270-0414, 06/30-677-5547 számokon.


Timi 2009-12-17 14:50:01

VI. Civil Foglalkoztatási Konferencia

A Foglalkoztatási Civil Konzultatív Tanács kezdeményezésére, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szervezésében, együttműködve az Országgyűlés Civil Irodájával, valamint az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságával

 

tisztelettel meghívjuk Önt a

 

„VI. Civil Foglalkoztatási Konferencia”

című  rendezvényre

 

A rendezvény fővédnöke: Dr. Katona Béla, az Országgyűlés elnöke

Védnök: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter

 

Időpont: 2009. december 11. (péntek) 10.00 - 14.10 óra

Helyszín: Országház, Felsőházi Terem

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

Letölthető: meghívó, program, jelentkezési lap.


Timi 2009-11-30 13:39:12

Lobbi képzéshez képzőt keresünk!

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0172 azonosító számú,Negyedik Partner” Regionális Partnerségi Program keretében megrendezésre kerülő „Lobbi technikák, érdekvédelem, érdekérvényesítés” képzés megtartásához oktatót keresünk óránként 8.000 forintért.

Érdeklődni lehet a Nonprofit Szövetség ismert elérhetőségein Czetőné Deák Tünde programvezetőnél.


2009-10-27 17:16:39

Önkéntesek országos vizsgálata

Elindult Magyar Önkéntesek Motivációjának országos vizsgálata az Önkéntesek Európai Évére készülve, az SZMM támogatásával. A kutatásról részletesebb információ: http://www.volunteermotivation.info

A kutatás célja egy olyan segédeszköz, a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálása, amellyel hatékonyabbá tehetik önkénteseik toborzását, megtartását és elhelyezését.Ha ismernek/ismertek olyan szervezeteket, akik önkénteseket foglalkoztatnának és a kutatásban szívesen részt vennének, kérem/kérlek hívja/hívjátok fel a figyelmüket, vagy továbbítsa/továbbítsátok nekik a mellékelt adatlapot, amivel a kutatásban való részvételre lehet jelentkezni.

Mivel ez egy közpénzből finanszírozott kutatás, az eredmények a szervezetek, illetve a kutatók, szakemberek számára is rendelkezésére fog állni.

A jelentkezéshez az adatlap letölthető.


Timi 2009-10-19 14:41:27

SzocExpo

Idén is megrendezésre kerül  Szociális Szakmai Szövetség és a Szociális Innováció Alapítvány szervezésében a Szociális Expo.

A rendezvény időpontja: 2009. november 12-13.

Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, 1131 Budapest, József Attila tér 4.

Bővebb információ a SZIA honlapján: http://www.szia.org


Timi 2009-10-13 12:03:39

IMPULZUS programA civil szerveztek fejlesztésére Pest megyében is szükség van annak ellenére, hogy a legjelentősebb érdekmegjelenítő, humán szolgáltató nonprofit szervezet a közép-magyarországi régióban, ezen belül a fővárosban található. Budapest túlsúlya azonban, a megye területére elszívó hatást gyakorolt, azaz a fejlesztési célú humán erőforrások elsősorban a fővárosban hasznosulnak.

 

A programunk a következő elemekkel kívánja pótolni az előzetesen is feltételezett, szükségletfelmérésünk során feltárt hiányosságokat:

I.                    Diagnózis készítés a szervezeti átvilágítást követően

II.                 Fejlesztési terv kidolgozása, ez után komplex szervezetfejlesztés elindítása

III.               A fejlesztési terv végrehajtása, a terv elemei: képzések és képzési jellegű programok (workshop-ok, tréningek, csoportos és egyéni fejlesztések), tanácsadók (szervezeti mentorok) felkészítése és alkalmazása, hálózatépítő programok lebonyolítása, komplex kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása.

IV.              A program nyomon követése, folyamat-értékelése, mérése, a szükséges korrekciók és beavatkozások végrehajtása.

 

A Pest megyei szervezetek sokszor elszigetelten, komoly anyagi, humán-erőforrásbeli, valamit szakmai hiányokkal, deficittel igyekeznek célcsoportjaik számára szolgáltatásaikat biztosítani. Elengedhetetlen tehát ezeknek a szervezeteknek a megerősítése, kapacitásainak a bővítése, fejlesztése és felkészítése a biztonságos, fenntartható működés, a szolgáltatások minőségének és mennyiségének növelése érdekében. Nem feledkezhetünk el a civil kezdeményezések hiánypótló szerepéről, az egyes állami és önkormányzati feladatok átvállalásában tett erőfeszítésükről.  Ahogyan a civil szféra a társadalmi érdekeket szolgálja, éppúgy megilleti a társadalom elismerése, működésének támogatása.

 

A programról bővebben a program honlapján olvashatnak: www.nonprofit.hu/impulzus


Timi 2009-10-13 11:15:08

Negyedik Partner Regionális Partnerségi ProgramA Nonprofit Szövetség tagszervezetei a 2007. évi közgyűlésen szavaztak a Szövetség regionalizációjáról, azaz arról, hogy a tagszervezetek szakmai tagozatai mellett kerüljenek kialakításra, illeszkedve a tervezési-statisztikai régiókhoz a regionális tagozatok. Elsősorban azért, mert az államigazgatás régiós szervezetinek így tudunk hasonló illetékességű partnerséget biztosítani, ugyanakkor uniós források jelentős része (pl. ROP) csak így válik elérhetővé a Szövetség, ill. tagszervezetei számára.  

 

A TÁMOP pályázat  elnyerésével arra kaptunk lehetőséget, hogy négy régióban – Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország – olyan civil partnerséget, érdekegyeztető, érdekmegjelenítő fórumokat alakítsunk ki, ahol látható, mérhető eredmények, új kapcsolatrendszerek, adaptálható jó gyakorlatok jönnek létre.


Timi 2009-10-13 11:04:54

Felhívás Képzőknek!

A Nonprofit Szövetség az IMPULZUS program (TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005-Civil szervezetek szervezetfejlesztése Pest megyében) keretében 2009. novemberében Európai Uniós ismeretek és forrásteremtés című képzést tart 60 órában (2x3 nap), melyhez képzőt, oktatót keres.

A jelentkezéseket a nonprofit@chello.hu email címre várjuk, bővebb felvilágosítás v a 270-0414-es telefonszámon kérhető.

 


Timi 2009-09-10 16:39:37

IT képzéshez oktatót keresünk!

A Nonprofit Szövetség TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0172 számú „Negyedik Partner” Regionális Partnerségi Program keretében IT ismeretek a hatékony édekérvényesítés elősegítéséhez című képzést szervez 2009. október 1-3 között.

A képzés a Nonprofit Szövetség által 24 órára akkreditált képzés. A pályázat költségevtése értelmében egy képzőnek 8.000 forintos óradíjat tudunk fizetni.

Az árajánlatokat várja Czetőné Deák Tünde programvezető nonprofit@chello.hu címen vagy az 1/270-0414-es telefonszámra.

 


2009-08-21 18:56:54

Csapatépítés és együttműködési készségfejlesztő tréninghez trénert keresünk!

A Nonprofit Szövetség "Negyedik Partner" Regionális Partnerségi Programjában (TÁMOP 2.5.1-07/1-2008-0172)Csapatépítés és együttműködési készségfejlesztő tréninget tart 2009. augusztusában.

A képzés a Szövetség által 16 órában akkreditált.

A program során a Szövetség kialakítja régióközpontjait 4 régióban. A régióközpontok és a Szövetség munkatársai részére tartjuk a képzést.

Érdeklődni a 270-0414 telefonszámon, vagy a nonprofit@chello.hu címen lehet Czetőné Deák Tünde programvezetőnél.


2009-07-25 12:13:03

jogi, könyvelési tanácsadáshoz szakembert keresünk

A Nonprofit Szövetség IMPULZUS programjában 30 Pest megyei civil szervezetnek nyújt komplex szervezetfejlesztést. A szervezetfejlesztés része a szervezetek átvilágítása. Az átvilágítás során tapasztalt hiányosságok érinthetnek könyvelési, jogi területet. A tanácsadási tevékenység mellé, ezeket a szolgáltatásokat is szeretnénk nyújtani a szervezeteknek. A Nonprofit Szövetség elérhetőségeire könyvelők és jogászok árajánlatát várjuk, alkalomra lebontva.


Timi 2009-07-15 13:39:37

Új típusú regionális foglalkoztatási partnerség stratégiai tervezése

Az NCA, Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium támogatásával megjelent az Új típusú regionális foglalkoztatási partnerség stratégiai tervezése című kiadványunk.A kiadvány a címre kattintva letölthető.


Timi 2009-07-12 02:17:51

A Partners Hungary Alapítvány júniusi hírlevele.

A Partners Hungary Alapítvány júniusi hírlevele letölthető.


Timi 2009-07-06 11:45:58

IMPULZUS program-Szervezetfejlesztés Pest megyében

A Nonprofit Szövetség egy komplex szervezetfejlesztési programot indít Pest megyében IMPULZUS Program címmel. (TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005)

A programról bővebb információ letölthető itt.

Várjuk a Pest megyei civil szervezetek jelentkezését a nonprofit@chello.hu email címen, vagy a 270-0414-es telefonszámon.


Timi 2009-06-15 16:08:38

Compass programMegjelent a COMPASS PROGRAM Kutatási zárójelentése.a kutatás letölthető ITTTimi 2009-06-09 11:15:42

A Magyar Hospice Alapítvány kisfilmjei

 

 A kisfilmek letölthetők.


2009-05-14 11:18:14

A Partners Hungary Alapítvány áprilisi hírlevele

A Partners Hungary Alapítvány áprilisi hírlevele letölthető.


Timi 2009-05-14 11:06:05

Álláshírdetés

 

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége a TÁMOP-5.5.3-08/01-2008-0005 Impulzus programjához szakmai vezetőt keres. Felsőfokú szakirányú végzettség, a szociális területen végzett több éves munkatapasztalat követelmény, EU-s programokban való korábbi részvétel előnyt jelent. Munkába állás időpontja 2009.június 1.-től

Érdeklődni  lehet a nonprofit@chello.hu  e-mail címen vagy (1)270-0414 telefonszámon.


Timi 2009-05-11 21:14:54

Képzőhelyet keresünk!

A Nonprofit Szövetség 2009. május 1-ével indítja IMPULZUS programját (TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005), melynek keretében több képzés is lebonyolításra kerül.

A képzésekhez termet, illetve a képzésen résztvevőknek szálláshelyet keresünk!

A képzőteremért 5.000 forint/nap, a szállásért 4.000 forint/fő/éj tudunk fizetni.

A lehetséges Partner jelentkezését a nonprofit @chello.hu címre vagy az 1/270-0414 faxszámra várjuk!


Timi 2009-05-10 11:43:40

Álláshírdetés

 

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége a TÁMOP-5.5.3-08/01-2008-0005 Impulzus programjához tanácsadót keres. Felsőfokú szakirányú végzettség, a szociális területen végzett több éves munkatapasztalat követelmény, EU-s programokban való korábbi részvétel előnyt jelent. Munkába állás időpontja 2009. augusztus 1.-től

Érdeklődni  lehet a nonprofit@chello.hu  e-mail címen vagy (1)270-0414 telefonszámon.

 


Timi 2009-05-07 21:18:44

Szupervízort keresünk

A Nonprofit Szövetség IMPULZUS programjához szupervízort keres. A program során 30 Pest megyei civil szervezetnek nyújtunk szervezetfejlesztést 2009. május 1-2010. október 31 között.

A szupervízor feladata, hogy a tanácsadókkal és a szervezetekkel kapcsolatot tartson, a felmerülő kérdéseket, problémákat kezelje, lehetőség szerint a program képzési elemein részt vegyen.

A jelentkezéseket a Nonprofit Szövetség elérjetőségein várjuk!


Timi 2009-05-05 16:01:19

Tananyagfejlesztés

A Nonprofit Szövetség IMPULZUS programjában (TÁMOP 5.5.3) 8darab tananyagot szeretne fejleszteni ,  mely programokat akkreditáltatni is szeretné.

A tananygok a következők:  

Projektmenedzsment,

Nonprofitszervezetek minőségbiztosítása,

Szervezeti kommunikáció,

Marketing és PR,

Pénzügyi tervezés, pénzügyi menedzsment,

Vezetőképzés,

Informatikai képzés,

Csapatépítő és együttműködési készségfejlesztő tréning

 

A tananyagfejlesztéshez  a témában jártas szervezetek, szakemberek segítségét várja!

Jelentkezni a nonprofit@chello.hu címen; vagy az 1/270-0414 számon lehet!

 


Timi 2009-05-04 15:22:49

A 2009-es közgyűlés anyaga

 

 


Timi 2009-04-28 10:25:27

TÁMOP 2.5.1 „Negyedik Partner” – Regionális Partnerségi Program

Nyitó konferencia

Budapest, 2009. április 22.

Magyar Kultúra Alapítvány, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Az előadások a címre kattintva letölthetők.

 

Dr. Bényei Andrásné: A programról

dr.Stadinger Csaba: Az Észak-magyarországi  régió foglalkoztatáspolitikája

  G. Szendrák Dóra: Foglalkoztatási célú civil szervezetek az Észak-magyarországi régióban

Soós Ferenc: A Közép-dunántúli régió foglalkoztatáspolitikája

Gere János: "Régiónk jövője a mi jövőnk is"-bemutatkozik az ETE

Sasvári Gábor: A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ foglalkoztatáspolitikája

Dandé István: Foglalkoztatási célú civil szervezetek a Dél-dunántúli régióban

Vass István: Munkaerő-piaci helyzet az Közép-magyarországi régióban

 


Timi 2009-04-27 10:01:50

Hírdetés

A Nonprofit Szövetég konzorciumi partnere a NIOK Alapítvány TÁMOP 5.5.3-08/1-2008-0006 számú programjának, melyben  budapesti civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésen vesznek részt.

A fejelsztési koncepció megvalósulásához szakértőt keresünk, vállalkozói díjjal.

A szakértőnek részt kell vennie a fejlesztési koncepció megvalósításában, részt vesz az esetmegbeszéléseken, segíti a fejlesztők munkáját.

Jelentkezni a Nonprofit Szövetség irodájában: 1132 Budapest, Alig u.12, vagy  a következő címen: nonprofit @chello.hu;  A Nonprofit Szövetség telefonszámai: 1/270-0414; 1/270-0433.

 

  

 


2009-04-20 01:18:00

konferencia meghívó

 

 

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége és a Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége szeretettel meghívja Önt a TÁMOP 2.5.1  Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a

 

„Negyedik Partner” – Regionális Partnerségi Program  nyitókonferenciájára.

Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

   Időpont: 2009. április 22. 14.00 órától-17.00 óráig

  Meghívó letölthető.

 

 


Timi 2009-04-06 14:21:48

Közgyűlés

Kedves Tagszervezeti képviselő!

A Nonprofit Szövetség Éves Közgyűlését

2009. április 22 –én (szerda) 9,30 – 13,00 óra között tartja

Regisztráció 9. 00 órától.

A Közgyűlés helyszíne:
Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budapest, I. Szentháromság tér 6.)

Meghívó.

Meghatalmazás.

Elfogadó nyilatkozat az elnökségbe.

Elfogadó nyilatkozat a felügyelő bizottságba.


 


Timi 2009-04-06 13:13:01

Compass program-Kísérleti program a Társadalmi párbeszéd megújítására Észak-magyarországon

A programról.

A program első szakasza: a kérdőíves felmérés kiértékelése letölthető.

 A kutatás letölthető itt.


Timi 2009-02-03 13:23:37

Felhívás képző intézményeknek!

A Nonprofit Szövetség a TÁMOP 2.5.1 érdekképviseleti szervezetek  kapacitásainak  fejlesztése program keretében                                                       "Negyedik Partner" Regionális Partnerségi Program címmel nyert pályázatot.
A projekt keretében a következő képzések kerülnek megvalósításra, melyhez képző intézményeket keres:

 • Csapatépítő és együttműködési készségfejlesztő tréning
 • Munkaerőpiaci ismeretek aktualizálása tréning Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés
 • Menedzsment fejlesztés képzés (pénzügyi, jogi ismeretek nonprofitoknak, vezetéselmélet, empowermwnt)
 • Lobbytechnikák, érdekartikuláció, érdekérvényesítés, szervezési animációs képzésfejlesztés
 • IT ismeretek a hatékony érdekérvényesítés elősegítésére
 • Minőségbiztosítás, sztenderdizáció

  Jelentkezéseket várjuk a nonprofit@chello.hu címre, illetve az 1/270-0414 számon.

 


Timi 2009-02-01 13:36:27

Visegrádi Négyek Alap, Következő Lépés Európa

A program a V4 országok civil szektorainak együttműködését segíti elő.  Az együttműködés fő területe az Európai Uniós csatlakozás civil szektort érintő fő kérdéseinek áttekintése; egyrészt nemzeti szintű tervezésben való részvétel, másrészt a humán erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos operatív programok megvalósítása területén.

A Szövetség partnerszervezete a megvalósításban a Szocio-East Egyesület Nyíregyházáról.

 

"Közös út Európába: tudás-tapasztalat-fejlődés" szemináriumsorozat

  Budapest 2006. december 13.-15.   beszámoló letölthető   

                                                      előadások letölthetők

  Pozsony  2007. március 7.-9.         beszámoló letölthető

  Varsó 2008. február 20.-22.            beszámoló letölthető

  Prága 2008. március 26-28.           program letölthető

 

  Összefoglaló országtanulmányok készültek a civil szervezetek helyzetéről valamint a  nemzeti szintű tervezésben és megvalósításban vállalt szerepeikról.

 

  Civil szervezetek helyzete Magyarországon.

  Civil szervezetek helyzete Lengyelországban.

  Civil szervezetek helyzete Szlovákiában.

  Civil szervezetk helyzete Csehországban.

 

Az országokra klikkelve elolvashatja a tanulmányt.

Az országtanulmányokból készült angol nyelvű összefoglaló letölthető.

 

 


Timi 2009-02-01 13:08:01

A Nonprofit Szövetség Negyedik Partner” Regionális Partnerségi Program keretében Európai Uniós Foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés képzést tart.

A képzés a Szövetség által 40 órában akkreditált. A képzésért - a pályázat költségvetésének lehetősége szerint - 8.000 forint óradíjat áll módunkban fizetni, számla ellenében.

További információ Czetőné Deák Tünde programvezetőnél 1/270-0414 számon, vagy a nonprofit@chello.hu email címen. 


Timi 2009-01-15 10:27:35

E-Indelo program

A Nonprofit Szövetség az elmúlt évben konzorciumi együttműködés keretében, nemzetközi partnerei segítségével egy innovatív on-line képzési program megvalósításában vett részt. Az e-INDELO program során létrehozott on-line platform lehetőséget nyújt a foglalkoztatási, képzési és esélyegyenlőségi területen tevékenykedő szervezetek számára, hogy munkatársaik nyelvi kompetenciáit költséghatékony módon fejlesszék, kialakítsák. A platform fejlesztése során a Nonprofit Szövetség részt vett a platform szakmai tartalmának kialakításában, javaslatokat fogalmazott meg annak hatékony felhasználását illetően illetve részt vett a kiterjedt tesztelésben. A program a Leonardo da Vinci alap támogatásával valósult meg.

A programról bővebb információ letölthető.


Timi 2008-12-09 10:02:37

Szakmai vezetőt keresünk Uniós pályázat lebonyolításához!

A Nonprofit Szövetség Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0172 azonosító számú,Negyedik Partner” Regionális Partnerségi Programjának lebonyolításához szaqkmai vezetőt keres.

A megbízás 2009.01.01-2010.12.31-ig szól.

A díjazás 80.000 Ft/hó vállalkozói szerződéssel.

A szakmai vezető feladatairól érdeklődni lehet. Czetőné Deák Tünde programvezetőnél a Szövetség elérhetőségein.


2008-12-07 10:09:37


2008-11-20 14:57:58


2008-11-20 14:43:01

Regionális tagozatok kiépítése

Jelenleg folyik a regionális tagozatok kiépítése, ennek az építkezésnek a részét képezik azok az együttműködési megállapodások, amelyeket a Regionális Munkaügyi Központokkal (jelenleg néggyel) megkötöttünk. Ezek a tagozatok tudják a közeljövőben koordinálni a civil szervezetek érdekeit a Regionális Munkaügyi Tanácsok, a Regionális, Fejlesztési és Képzési Tanácsok és a Regionális Fejlesztési Tanácsok felé. Várunk minden olyan civil szervezetet, aki tevékenységét tágabb környezetében a régióban látja el és szükségét érzi regionális civil érdekképviseletben való részvételre.


Regionális tagozatok kiépítése 2008-11-20 12:33:49

Érdekképviselet

Az Nonprofit Szövetség küldetése az egyre szélesedő területen és egyre jelentősebb társadalmi feladatvállalásban részes harmadik szektor közös érdekeinek megfogalmazása. Elsődleges államigazgatási partnere a foglalkozatási, munkaügyi és szociális területet igazgató szaktárca. A honlapon a CFM (Civil Foglalkoztatási Műhely) link alatt részleteket is találhat az érdeklődő a Konzultatív Tanácsról, amelyen keresztül az érdekképviseleti, érdekközvetítői munkáját látja el a Nonprofit Szövetség.  

Emellett állandó meghívottként tagja vagyunk a Gazdasági és Szociális Tanácsnak, valamint a Parlament Foglalkoztatási- és Munkaügyi Bizottságának, de a TÁMOP Monitoring Bizottsági tagságunk is alkalmat kínál a civil érdekek artikulálására.   


Timi 2008-11-20 11:36:07

Akkreditált képzések

A Nonprofit Szövetség a FAT (Felnőttképzési Akkreditációs Testület) által felnőttképzést folytató intézményi nyilvántartással rendelkezik 2007 óta. A tanúsítvány száma: 01-0787-06.

 

A Szövetség azért kérte az intézményi akkreditációt, hogy tagszervezetei és más igénybevevők számára, munkatársaival illetve szakértőin keresztül felnőttképzési szolgáltatásokat, oktatást és képzéseket valósíthasson meg, illetve pályázhasson ilyen célú forrásokra.

Az intézményi akkreditáció mellett jelenleg 4 akkreditált képzésünk van.

A képzésekről bővebb információ letölthető.


Timi 2008-11-20 10:37:11

Szakértők közvetítése

A Szövetség 16 éve tevékenységét szakmai és területi tagozatokon keresztül látja el. Tagozatainkban az adott szakterületek (család–gyermek- és ifjúságvédelem, idősgondozás, rehabilitáció, foglalkoztatás és munkanélküliség) kiválóságai munkálkodnak. Mind az ő, mind az ő érdekkörükhöz tartozó személyekkel való kapcsolatépítésben vállaljuk a közvetítői munkát.


Timi 2008-11-19 12:04:44

Nemzetközi partnerközvetítés

A Nonprofit Szövetség több nemzetközi hálózat tagja:

Y.E.S. Forum, Visegrádi négyek: Lengyel, Cseh és Szlovák partnerek, és Európai Területi együttműködés (ETE) közép-kelet európai és dél-kelet európai tagság. Emellett számos programban (pl. EQUAL) alakított ki civil kapcsolatokat.

Amennyiben a nálunk érdeklődők a harmadik szektorból szeretnének nemzetközi partnereket, vállaljuk a közös érdekek mentén történő kapcsolatfelvételt.

 


Timi 2008-11-18 11:43:27

2011 első félévében Magyarország első alkalommal tölti be az EU soros elnöki tisztét, amely nagyszerű lehetőséget kínál hazánk számára a szélesebb nemzetközi közösség előtt való bemutatkozásra. Meghatározóan fontos esemény ez nemcsak a politikusok és szakemberek, hanem az egész társadalom, így a civil szervezetek számára is. A magyar EU-elnökség nagy volumenű feladatának színvonalas ellátása érdekében társadalmi összefogásra van szükségünk.

 „PARTNERSÉGBEN A CIVILEKKEL – Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre!” címmel, az elnökségi felkészüléssel összefüggő egyes kérdésekről nyitott jellegű országos konferenciára kerül sor 2008. december 16-án (kedd) 10.00-15.00 óra között Budapesten

 A mellékletekben megtalálható a civil partnerséget kezdeményező civil csoport meghívó levele és a konferencia jelentkezési lapja.

 meghívó letölthető.

 jelentkezési lap letölthető 


Timi 2008-11-17 13:35:34

Régióközpontot Keresünk!

 

A Nonprofit Szövetség tagszervezetei a 2007. évi közgyűlésen szavaztak a Szövetség regionalizációjáról, azaz arról, hogy a tagszervezetek szakmai tagozatai mellett kerüljenek kialakításra, illeszkedve a tervezési-statisztikai régiókhoz a regionális tagozatok. Elsősorban azért, mert az államigazgatás régiós szervezetinek így tudunk hasonló illetékességű partnerséget biztosítani, ugyanakkor uniós források jelentős része (pl. ROP) csak így válik elérhetővé a Szövetség, ill. tagszervezetei számára.  

 

A TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0172 azonosító számú,Negyedik Partner” Regionális Partnerségi Program pályázat  elnyerésével arra kaptunk lehetőséget, hogy négy régióban – Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország – olyan civil partnerséget, érdekegyeztető, érdekmegjelenítő fórumokat alakítsunk ki, ahol látható, mérhető eredmények, új kapcsolatrendszerek, adaptálható jó gyakorlatok jönnek létre.

 

E  cél megvalósításához keressük a Nonprofit Szövetség régióközponjait.

 

Olyan szervezeteket keresünk, amelyek

 

 • Legalább 5 éve tagszervezetünk
 • Aktívan részt vesz a Szövetség érdekképviseleti és szakmai munkájában
 • Legalább öt éves munkatapasztalattal, gazdaságilag stabil, lezárt adózású működéssel rendelkeznek
 • Megvalósítóként vagy közreműködőként korábban már részt vett  régiós program megvalósításában
 • Kapcsolata van a régióban más társadalmi aktorokkal, kiemelten a regionális munkaügyi központtal, gazdálkodókkal, egyéb civil szervezetekkel
 • Hajlandó és tud erőforrást rendelni a program sikere érdekében

 A szervezetek  jelentkezéseit a Nonprofit Szövetség elérhetőségeire várjuk!


2008-11-05 10:22:33

EVS

A Nonprofit Szövetségnek az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben program Európai Önkéntes Szolgálat alprogram keretében lehetősége van önkéntes küldésére és EVS projekt koordinálására.


Timi 2008-10-20 12:26:14


2008-09-25 13:09:03

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem – stratégiák és gyakorlat” c. konferencia előadásai

A Magyar Szegénységellenes Hálózat szeptember 9-én megtartott „Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem – stratégiák és gyakorlat” c. konferenciánkon elhangzott előadásokhoz kapcsolódó prezentációk:

 

Vajda Györgyitől (SZMM) „Európai együttműködés a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén”,

·         Lázár Györgynétől (Szomolyai Romákért Egyesület) „Szegénység elleni küzdelem”,

·         Darvas Ágnestől (MTA-KTI Gyerekesély Iroda) „A gyermekszegénység elleni küzdelem kérdései - Stratégiák megvalósulása a gyakorlatban”,

·         Gyács Györgyné (SZMM) „A leghátrányosabb helyzetű emberek foglalkoztatásának kérdései” (kormányzati szempontból),

·         Bass Lászlótól (ELTE Szegénységkutató Központ és MTA-KTI Gyerekesély Iroda) „A leghátrányosabb helyzetű emberek foglalkoztatásának kérdései” (nem-kormányzati szempontból) és

·         Kullmann Ádámtól (ÚMFP Központi Koordinációs Iroda) „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztésének támogatása” címmel.


Timi 2008-09-25 10:42:29

pályázat előkészítéséhez szakembereket keresünk

A Nonprofit Szövetség Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhíváshoz (Kódszám:TÁMOP-5.5.3/08/1) kíván projektötletet benyújtani Pest megyére.

A konstrukció keretében a szervezetfejlesztés és nonprofit menedzsment területén jártas,felkészült nonprofit szervezetek nyerhetnek támogatást arra, hogy a civil szervezetek számára komplex szervezetfejlesztési szolgáltatást nyújtsanak, illetve a stabil működéshez és a pályázási folyamatban való részvételhez kapcsolódó praktikus
információkat adjanak át disszeminációs tevékenységük keretében.

A projekt előkészítő szakaszának kötelező elemei:  a Pest megyében működő civil szervezetek általános jellemzőinek feltárása,helyzetének elemzése, fejlesztési igényeik előzetes felmérése, lommunikációs terv készítése.
E kötelező elemek elkészítéséhez keresünk a témában jártas szakembereket, azzal a feltétellel, hogy a tevékenységükért járó díjazást csak nyertes pályázat esetén áll módunkban kifizetni.

A jelentkezéseket személyesen a Nonprofit Szövetség irodájában XIII. ker. Alig u.12 vagy  a nonprofit@chello.hu címen várjuk.

Bővebb információ Dr. Bényei Andrásné 1/270-0414


Timi 2008-09-10 11:54:55

Társadalmi párbeszéd és regionalizmus


Megjelent a legújabb kiadványunk társadalmi párbeszéd és regionalizmus a címmel.
A kiadvány letölthető ITT.


Timi 2008-09-08 10:28:11

Felhívás!

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége konzorciumi partnereként a Jogklinika és Street Law Oktatási és Kutatási Alapítványnak a  HEFOP 2.2.1.-06/1.-2007-01-0111/4.0 számú "Civil foglalkoztatás a szociális szakemberek bővülő eszköztárában" című programjában a következő képzéseket tartja, melyhez a témában jártas szakértőket keres:

 • Civil szervezetek lehetőségei és feladatai a szociális területen;
 • Magyarország regionális folyamatai és térszerkezete;
 • Sikeres munkaerőpiaci programok - a munkaügyi központok, a civilek és a szociális szakember együttműködése;
 • Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség;
 • Munkanélküliek rehabilitációja civil szervezeteknél;
 • Közmunka programok;

 Jelentkezéseket várjuk a nonprofit@chello.hu címre, illetve az 1/270-0414 számon.


Timi 2008-08-25 08:51:56

Küldetésünk

A Nonprofit Szövetség célja a tagszervezetek és a humán szolgáltatás területén működő nonprofit szervezetek érdekképviselete, a szolgáltatást nyújtók és az azt igénybevevők érdekeinek érvényesítése, az összes érintett együttműködésének elősegítése, érdekeinek minden lehetséges fórumon való képviselete és védelme.


Timi 2008-08-17 13:49:01

Az V. Civil Foglalkoztatási Konferencia összefoglalójaAz összefoglaló letölthető ITT.Timi 2008-07-01 12:09:57


2008-06-23 21:32:14

A 2008-as közgyűlés anyaga


timi 2008-06-03 22:24:07

Együtt? Külön? - Társadalmi párbeszéd a régiókban konferencia

A május 14-15-én lezajlott Együtt? Külön? - társadalmi párbeszéd a régiókban konferencia előadásának anyagai letölthetők.

Dr. Bényei Andrásné-Nonprofit Szövetség, ügyvezető igazgató
"A régiós konferenciák beszámolói"

Apró Antal Zoltán-Nonprofit Szövetség, programvezető
Regionális és határ menti együttműködések, és a Visegrádi 4-es program tapasztalatai”

Aladi Gusztáv-Kontakt Kht, ügyvezető igazgató
„Munkát ad a város – Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés Zalaegerszegen”

Kalapos Mónika- Gondozási Központ, Encs és Dr. Talyigás Katalin-Szociális Innováció Alapítvány, ügyvezető
„Jó gyakorlat bemutatása együttműködésre az Encsi kistérséggel”

Dr. Széles Katalin- OFA Foglalkoztatást Elősegítő Kht
"Foglalkoztatási partnerségek szerepe a térségi együttműködésekben"

Kordás László-Társadalmi Párbeszéd Központ, igazgató
„Társadalmi részvétel és az ágazati civil kapcsolatok az SZMM Civil Cselekvési Tervéhez illeszkedve”

Mózer Péter-Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Szociálpolitikai Igazgatóság, igazgató helyettes
A szociális és foglalkoztatási szolgáltatások lehetséges integrációjának jelenlegi helyzete”

Márkus Eszter - Miniszterelnöki Hivatal Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda, főtanácsos
Partnerség a gyakorlatban: transzparens és nyitott tervezés”

Halm Tamás-Gazdasági és Szociális Tanács, főtitkár
„Civilek szerepe a társadalmi stratégiaalkotásokban”

Fülöp Regina, NFÜ HEP IH
„A TÁMOP 2007-2008-as akcióterveiben található lehetőségek a civilek bevonására”


Timi 2008-05-21 12:53:23

Konferencia meghívó

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége szeretettel meghívja Önt az „Együtt? Külön? – társadalmi párbeszéd a régiókban”

című konferenciájára.

Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Időpont: 2008.május 14-15.

A konferencia támogatója az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

 

Meghívó, program, jelentkezési lap letölthető.

 


Timi 2008-04-23 17:45:35

CNNY


Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és a 2007-2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv (II.NFT), azáltal, hogy dönt az uniós források felhasználásának kereteiről, középtávon meghatározza, Magyarország fejlődési lehetőségeit, a tervekben foglaltak tehát döntően befolyásolják az ország jövőjét.

Ezért elengedhetetlen, hogy kialakításuk során a tervezők ismerjék a társadalom igényeit, véleményét – ez pedig úgy érhető el, ha a kormányzat teret ad a társadalmi egyeztetésnek. Több hónapos egyeztetési kísérlet során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy mind a II. NFT-vel kapcsolatos társadalmi egyeztetés folyamata, mind maga a tervezési folyamat késésben van. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal még a társadalmi egyeztetés keretét meghatározó tervvel sem készült el.

Ez indított több civil szervezetet is arra, hogy 2005 tavaszán informális munka-csoportot hozzon létre, mely figyelemmel kíséri az NFT társadalmi egyeztetésének folyamatát. A „Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért” munkacsoportban jelenleg 15 országos szervezet működik együtt.

A Jelentés a nemzeti stratégiai anyagok tervezésének nyilvánosságáról című jelentést a jövőben negyedévente adja ki a „Civilek az NFT Nyilvánosságáért” (CNNy) nevű, civil szervezetekből álló munkacsoport, mindaddig, amíg a tervezési folyamat tart, illetve amíg szükségesnek mutatkozik.


Timi 2008-03-28 02:10:36

Tagszervezeti felmérés

A hálózatelemzés lehetőségei és gyakorlati konzekvenciái a nonprofit szervezetek vizsgálatában - a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége esettanulmánya alapján.

Tanulmány letölthető.


Timi 2008-03-27 10:32:14

Egyeztetés

A Civil Foglalkoztatási Műhely és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium között 2008. január 17-án lezajlott egyeztetés emlékeztetője. 


Timi 2008-02-20 23:34:33

Civil Stratégiák

"A demokratikus koalíció, a nemzeti közép kormánya magáénak vallja a civil társadalom ideáját, miközben nem akarja azt kisajátítani. A kormány nem uralkodni, hanem szolgálni akar, amit csak a polgárokkal együtt, a civil társadalmat alkotó szervezetekkel partnerségben tehet. A civil társadalom az egyik alap, melyre a kormány tevékenysége épül." (2002. december 02.) Letölthető.

FMM Civil Stratégia Cselekvési Terv (2003.április) Letölthető.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Civil Stratégiája I. sz. mell. Letölthető.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil Cselekvési Terv                    (2007. február 28.) Letölthető.


Timi 2008-02-20 21:53:36

CFM, azaz Civil Foglalkoztatási Műhely

"Az ágazati Civil Stratégia céljainak megfelelően a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezésére és anyagi támogatásával a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek ernyőszervezetei 2003. szeptemberétől működtetik a Civil Foglalkoztatási Műhelyt. A Műhely tág teret biztosít az állami és civil szervezetek szakmai törekvéseinek megvitatására, a tapasztalatok feldolgozására és értékelésére, a civil szervezetek közötti feladatok megosztására és összehangolására. A kezdeti eredmények biztatóak." Szándéknyilatkozat (2004. december 03.)

 

 

MEGÁLLAPODÁS

 

a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és a foglalkoztatási célú nonprofit ernyőszervezetek közötti együttműködésről az ágazati civil érdekegyeztetés rendszerének és kereteinek felépítése tárgyában.                 (2005. november 30.)

 

 


Timi 2008-02-19 22:32:35

Konzultatív Tanács

Ügyrend letöltehtő.

Delegáltak letölthető.

KT ülések:

alakuló

második

harmadik

negyedik

ötödik


Timi 2008-02-18 22:54:43

Jegyzökönyvek

A Civil Foglalkoztatási Műhely Tanácskozásainak jegyzőkönyvei letölthetők.


Timi 2008-02-17 23:22:58

Család-Gyermek-és Ifjúságvédelem

Szervezetek


Timi 2008-01-27 21:29:16

Idősgondozás

szervezetek


Timi 2008-01-27 21:26:54

Rehabilitació

szervezetek


Timi 2008-01-27 21:24:36

Foglalkoztatás és Munkanélküliség

szervezetek


Timi 2008-01-27 21:21:46

15 éves a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
Timi 2008-01-16 01:55:45

V. Civil Foglalkoztatási Konferencia

MEGHÍVÓ

Tisztelt Civilek, Kedves Barátaink!


A Civil Foglalkoztatási Műhely és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. december 6-án rendezi meg az


Benyus 2007-11-12 15:57:09

Indul az "Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése" (TÁMOP 2.5.1) társadalmi vitája

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi egyeztetésre bocsátotta az "Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése" pályázati kiírást, amelynek c) komponense Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése  számos civil szervezetet érint. Észrevételek november 7-ig tehetők!

Kapcsolódó dokumentum letölhető:  http://www.nfu.hu/content/713


Benyus 2007-10-24 12:49:44

Indul az „Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása (TÁMOP 1.4.1.A)” c. pályázat társadalmi egyeztetése

A konstrukció célja a helyi szükségleteket felismerő szervezetek (non-profit, önkormányzati és állami szervek, intézmények) által a lehető legnagyobb szakmai rugalmasságot megengedő alternatív munkaerő-piaci projektek támogatása. A hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex munkaerő-piaci programon keresztül a foglalkoztatottsági szint emelése.

A pályázati kiíráshoz kapcsolódó véleményeket, javaslatokat október 20-án 12 óráig várják a tamop141a@meh.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a társadalmi egyeztetés során csak a letölthető kérdőívben visszaérkezett véleményeket áll módunkban átvezetni, ezért kérjük, minden esetben abban dolgozzanak.

A pályázati kiírások társadalmi egyeztetése során beérkező írásos javaslatokat, a véleményező szervezet megnevezésével együtt, az átláthatóság elvének megfelelően mindenki számára elérhetővé teszik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

Kapcsolódó dokumentum letölthető: http://www.nfu.hu/doc/614


Benyus 2007-10-13 10:17:59

2007 május


webmester 2007-09-24 22:55:23

Meghívó a Szociális Szakmai Szövetség Szupervziós Akkreditációs Bizottságának

A SZOCIÁLIS MUNKA SZUPERVÍZIÓS KONFERENCIÁJÁRA

meghívó letölthető itt

jelentkezési lap letölthető itt


webmester 2007-09-24 22:55:23

Együttműködési megállapodások

A Nonprofit Szövetség együttműködési megállapodást írt alá:

 • az Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal 2007. április 26-án,
  letölthető itt
 • a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal 2007.július 31-én,
  letölthető itt
 • a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal 2007. augusztus 13-án.
  letölthető itt
 • megállapodás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és a foglalkoztatási célú nonprofit ernyőszervezetek közötti együttműködésről az ágazati civil érdekegyeztetés rendszerének és kereteinek felépítése tárgyában
  letölthető itt
 • megállapodás a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központjával
  letölthető itt
 • megállapodás az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal 2008. április 4-én.
  letölthető itt
 • megállapodás a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal 2008. május 22-én.
  letölthető itt


 • webmester 2007-09-20 10:55:23

  Watch Dog

  A program az európai közösségi joganyag és szellemének folyamatos átvételéért, s általában a törvényesség betartásáért, a rosszul - hiányosan múködő törvények, rendeletek megváltoztatásáért, illetve a hiányos törvények kiegészítéséért kíván tenni.
  A füzetekben esettanulmányok segítségével dolgozunk fel egy-egy területet, leírva a hatályos törvényhelyeket, illetve azok hiányosságait.
  A füzetek tárítésmentesen kaphatók a Szövetség székhelyén.
  Watch Dog I.

  Watch Dog II.

  Watch Dog III.

  Watch Dog IV.

  Watch Dog V.

  Watch Dog VI.

  Watch Dog VII.

  Watch Dog VIII.

  Watch Dog IX.

  Watch Dog X.

  Watch Dog XI.

  Watch Dog XII.


  webmaster 2007-07-12 10:19:57

  A 2007-es közgyűlés anyaga


  webmaster 2007-05-30 08:15:24

  Tagszervezeti közgyűlés

  Kedves Tagszervezeti Képviselő!

  A Nonprofit Szövetség 15. Jubileumi Közgyűlését

  2007. május 16 –án (szerda) 10,00 – 14,30 óra között tartja

  Regisztráció 9. 00 órától.

  A Közgyűlés és a másnapi konferencia helyszíne:
  Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budapest, I. Szentháromság tér 6.)


  webmaster 2007-05-02 20:56:30

  „Esély vagy Esélytelenség

   "Esély vagy Esélytelenség- a kormányzat stratégiája a civilek bevonására az esélyegyenlőségi politikába"                                                                         konferencia                                                                       2007. május 17.                                              Magyar Kultúra Alapítvány, Budapest I.Szentháromság tér.6

  A konferencián elhangzott előadások:

  • Rauh Edit Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkár
   Egyenlős Esélyek mindenki számára Európai Év-2007
   Előadás letöltése
  • Roma Polgárjogi Alapítvány-Jogklinika és Street Law Oktatási és Kutatási Alapítvány Esélyegyenlőségi Szakemberek képzése és foglalkoztatása
   1. Előadás letöltése
   2. Előadás letöltése
  • Ec-Pec Alapítvány Az Equal program előítélet-kezelő tréningjeinek eredményeiről a magyar oktatási integráció tükrében
   Előadás letöltése
  • A Partners Hungary Alapítvány modellértékű projektjei az esélyegyenlőség jegyében
   Előadás letöltése
  • Motiváció Alapítvány "Variációk foglalkoztatási rehabilitációra" EQUAL projekt bemutatása
   Előadás letöltése


  webmaster 2007-05-02 20:50:44

  Felhívás bíráló bizottsági tagságra

  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felhívást hirdet regisztrációra az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázati kiírásaira beérkező projektjavaslatok elbírálását végző bíráló bizottságok külső szakértői tagjai számára. Azon, különböző szakterületeken jártas, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező gyakorlati szakemberek jelentkezését várjuk, akik valamely nem kormányzati szakmai szervezet (kamara, egyesület, stb.) által delegált, szavazati joggal rendelkező tagként részt kívánnak venni a bíráló bizottságok munkájában.

  További információk


  webmaster 2007-05-01 11:29:12

  Meghívó:Párbeszéd a Toleranciáért 2007-es évi konferenciája

  Párbeszéd a Toleranciáért 2007-es évi konferenciája, 2007.április 21-én!

  Meghívó letöltése


  webmaster 2007-04-16 10:34:34

  YES Taggyűlés 2007

  Kedves Kollégák!

  Örömmel értesítünk, és szeretettel meghívunk Benneteket

  a

  Y. E. S. Forum EEIG európai szociális hálózat (www.yes-forum.org)

  2007. évi Taggyűlésére

  és

  „Ifjúsági részvétel Európában – a fiatalok részvételének növelését célzó módszerek és eljárások” című konferenciájára.

  Időpont: 2007. május 3. – 5.

  Helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar u. 1.- 3.)


  A Nonprofit Szövetség tagszervezetei részt vehetnek a Taggyűlésen, lehetőségük nyílik megismerni a Y. E. S. Forum EEIG tagszervezeteit, szervezeti sajátosságait, működési és elszámolási rendjét, szavazati joggal viszont nem rendelkeznek.
  Szavazati joggal csak a Nonprofit Szövetség jogi képviselői rendelkeznek.

  A Taggyűlés és a konferencia során magyar nyelvű tolmácsolás biztosított.

  A résztvevők száma korlátozott, a kiválasztásnál figyelembe vesszük tagszervezeteink eddigi, a Nonprofit Szövetség által kezdeményezett nemzetközi programokban való aktivitását.

  A konferencia témája a fiatalok részvétele, bevonása a társadalmi folyamatokba, a döntéshozatalba.

  Jelentkezési lap letöltése


  webmaster 2007-03-22 20:51:43

  Pályázatok listája

  2007. március 1-jén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közzétette a 2007. évi tervezett pályázatok listáját.

  A lista letölthető az SZMM honlapjáról (www.szmm.gov.hu)


  webmaster 2007-03-14 08:08:41

  KÉPZÉSI FELHÍVÁS IFJÚSÁGI MUNKÁSOKNAK

  Közös világunk - az interkulturális nevelés legjobb gyakorlatai

  Olaszország, 2007. május 11-18.

  Felhívás letöltése


  webmaster 2007-02-22 22:33:47

  A ''2007 - Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év'' magyarországi történése

  2007 - Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év (letöltés DOC formátumban)

  1. A Magyarországon zajló programokról, az esélyegyenlőségi politika részleteiről tartott sajtótájékoztatót Gurmai Zita Európai Parlamenti képviselő és Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter

  Nemzeti stratégia és prioritások (letöltés PDF formátumban)

  2. A kabinet 2007. január 31. szerdai döntése értelmében a pályázatokat hamarosan kiírják.

  3. Az első rendezvény március 5-én lesz, Partner Konferencia és Gála.

  Meghívó letöltése


  webmaster 2007-02-22 22:22:41

  „Legyen Jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia, 2007–2032

  Az előterjesztés szöveges része
  Előterjesztés a kormény részére
  Előzetes tájékoztató jelentés
  Legyen jobb a gyerekeknek nemzeti stratégia 2007-2032


  webmaster 2007-02-07 08:02:03

  2006 november


  webmaster 2007-01-22 08:21:47

  A 2006-os közgyűlés anyaga

  A dokumentumok megtekintése és letöltése csak regisztrált tagszervezeteink számára engedélyezett!

  Beszámoló a 2006-os évre


  webmaster 2007-01-22 08:14:04

  HEFOP 2.2 : Ingyenes munkaerő-piaci képzés!

  A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége és a Wesley János Lelkészképző Főiskola ingyenes munkaerő-piaci képzést hirdet: „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” címmel.


  Felhívás letöltése
  Képzési modulok letöltése
  Jelentkezési lap letöltése


  webmaster 2007-01-21 10:40:27

  Meghívó

  Kedves Tagszervezeti Képviselők!

  Szeretettel meghívunk Benneteket az alábbi két rendezvényre:

  1. „III. Nemzetközi Budapest Műhely – Az európai identitás megerősítéséért” című konferenciára Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest, 1088, Szabó Ervin tér 1.), 2007. február 16. – 17.

  Meghívó letöltése
  Program letöltése
  Regisztrációs lap letöltése

  2. „Mindennapi demokrácia – Állampolgári részvétel a politika formálásában” című műhelyvitára Budapest, Általános Vállalkozási Főiskola (Budapest, XI, Villányi út 11. – 13.), 2007. február 19.

  Jelentkezési lap letöltése
  Meghívó letöltés


  webmaster 2007-01-15 21:22:38

  IV. Országos Civil Foglalkoztatási Konferencia

  A IV. Civil foglalkoztatási Konferencián elhangzott előadások.  webmaster 2006-11-17 09:30:47

  Őszi jogszabálytervezetek, előterjesztések

  ● Előterjesztés a Kormány részére egyes szociális tárgyú törvények módosításáról - letöltés

  ● Előterjesztés a Kormány részére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról - letöltés

  ● Előterjesztés a Kormány részére a 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszerről - letöltés

  ● Miniszteri rendelet Tervezet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosításáról - letöltés

  ● Előterjesztés a Kormány részére az egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról - letöltés


  webmaster 2006-11-07 19:23:49

  Elindult az Operatív Programok Társadalmi egyeztetése

  Társadalmi vitára bocsátotta a kormány az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programokat. Ezek a fejlesztéspolitikai dokumentumok már ágazati és regionális szinten fogalmazzák meg azt, hogy a 2007 és 2013 között hazánkba érkező fejlesztési forrásokat milyen arányban és mire fordítsuk. Az operatív programok végleges, Brüsszelbe benyújtandó verziójának elkészítéséhez számítanak többek között a civil szféra képviselőinek javaslataira, véleményére. A vitára bocsátott dokumentumok itt letölthetők, bővebb információt a www.nfh.hu oldalon olvashatnak. Októbet 23-ig várjuk a civil szervezetek véleményét a nonprofit@chello.hu címre, hogy az ezt követő egyeztetésen a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének küldötte képviselhesse a hozzánk beérkezett véleményeket.

  ● melléklet: Társadalmi Megújulás Operatív Program
  ● melléklet: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program


  webmaster 2006-10-17 11:44:56

  Az Európai Bizottság Közleménye

  az EU gyermekjogi stratégiájáról
  Civil szervezetek meghallgatása
  Brüsszel, 2006. Július 13.


  webmaster 2006-10-05 22:07:53

  Akcióprogram

  Magyarország 2005. október 15-ig elkészítette és benyújtotta az Európai Bizottság részére a 2005-2008-as időszakra szóló nemzeti lisszaboni akcióprogramot.


  webmaster 2006-09-11 19:54:56

  A Nonprofit Minőségi Központja ...

  A Nonprofit Minőségi Központja minőség fejlesztési céljából, minőségügyi felkészítését egyéni és csoportos oktatás keretében vállalja.

  A szolgáltatás során a partnerek a saját szervezetük tevékenységéhez szabottan, szakértők támogatásával végzik a szervezetfejlesztést a szervezet működésének szabályozását és a szervezet partnereinek elégedettségmérési rendszerét.

  - Ajánlás
  - Igényfelmérő letöltése


  webmaster 2006-05-30 19:08:38

  Közgyűlés meghívó

  A Nonprofit Szövetség éves rendes Közgyűlését
  2006. május 4 –én (csütörtök) 9.00 - 10.00 óra között tartja.
  Regisztráció 8.00 órától.
  A Közgyűlés és az azt követő nemzetközi konferencia helyszíne:
  Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budapest, I. Szentháromság tér 6.)

  Melléklet:
  - Meghívó
  - Meghatalmazás


  webmaster 2006-04-24 20:42:58

  LÉPÉSELŐNY - Mi segítünk,de lépnie ÖNNEK kell!


  webmaster 2006-04-21 10:15:32

  Felhívás!

  Kedves Kollégák! Szakmai egyeztetés céljából alább találjátok az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet módosítás-előterjesztés tervezetét.

  Fedlap

  Indoklás

  Rendelet-átdolg.

  melléklet

  Kérem, véleményezéseteket a nonprofit@chello.hu címre továbbítsátok, legkésőbb 2006. március 20. – ig. Köszönettel, Ágnes és Benyus Nonprofit Szövetség


  webmaster 2006-03-12 11:19:15

  Újabb pályázati lehetőségek

  Kedves Tagszervezetek!

  Ajánljuk figyelmetekbe az alábbi pályázati lehetőségegek:


  OFA:
  1. CSZFKN /6125/2006”Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése”

  Pályázati felhívás

  Pályázati adatlap

  2.-NHR/2006 „Nonprofit szervezetek humán-erőforrás fejlesztésének támogatása

  Pályázati Felhívás

  Pályázati útmutató

  Pályázati adatlap


  webmaster 2006-02-23 10:20:30

  Emlékeztető

  FMM – CFM egyeztető megbeszélés a HEFOP és EQUAL szerződések kapcsán, valamint a CFM soros üléséről

  Az emlékeztető letöltése


  webmaster 2005-11-13 16:17:30

  ''Minőségfejlesztésről a fogyatékosügyben''

  A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, a Szociális Innováció Alapítvány és a Motiváció Alapítvány "Minőségfejlesztésről a fogyatékosügyben" (Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány, 2005. november 25.) című, közösen szervezett nemzetközi konferenciájának szakmai anyagai

  Minőségfejlesztési kézikönyv (hamarosan letölthető)
  Magyar előadások
  Report on conference proceedings
  Előadások / Prezentációk
  A program letöltése
  Jelentkezési lap


  webmaster 2005-11-10 21:44:03

  CFM tagszervezetek és elérhetőségeik


  webmaster 2005-09-11 19:19:02

  Civil Foglalkoztatási Műhely

  A Civil Foglalkoztatási Műhely (CFM) 2003. júliusában kezdte meg működését a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium támogatásával.


  webmaster 2005-09-11 19:11:22

  Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2014

  Elkészült az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció (EFK). Az Egészségügyi Minisztérium széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetésre vállalkozott. Kérjük, hogy a koncepcióhoz kapcsolódó észrevételeit, szövegszerű javaslatait az Szövetség e-mail címre szíveskedjék megküldeni 2005. szeptember 20-ig.  További részletek: Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció (letöltés PDF formátumban)


  webmaster 2005-09-06 14:20:46

  HEFOP érdekképviselet

  HEFOP érdekképviselet


  "Javulnak a humánerőforrás fejlesztés feltételei" avagy a Minisztérium egy másik HEFOP-ról beszél?!


  webmaster 2005-08-17 17:03:14

  HEFOP érdekképviselet

  HEFOP érdekképviselet


  "Javulnak a humánerőforrás fejlesztés feltételei" avagy a Minisztérium egy másik HEFOP-ról beszél?!


  webmaster 2005-08-17 17:01:53

  A Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért (CNNy) hírei.

  OFK és OTK civil véleményezése! Határidő: 2005. augusztus 13.

  A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium elindította az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció civil társadalom általi véleményezését.

  A kérdőíveket az alábbi internetes címen töltsétek le illetve töltsétek ki:
  http://dl.hsi.hu/~fazekasa/kerdoiv.exe

  A vitaanyag letöltése  webmaster 2005-07-25 10:08:32

  Newsletter Issue 1 / 2005 , May 2005.

  ● Newsletter Issue 1 / 2005 , May 2005.


  webmaster 2005-07-10 13:36:22

  Welcome to Association of Nonprofit Human Services of Hungary
  webmaster 2005-07-10 13:33:43

  ''A civil társadalom beszélgetése a megnagyobbodott Európa modelljéről''

  2005. július 15-én "A civil társadalom beszélgetése a megnagyobbodott Európa Szociális modelljéről" nemzetközi konferencia (szinkron tolmácsolással)

  meghívó letöltése
  jelentkezési lap letöltése


  webmaster 2005-07-06 17:03:38

  2005 május


  webmaster 2005-07-02 17:02:09

  Önkéntes törvény

  A Parlament elfogadta az Önkéntes törvényt 313 IGEN és 2 NEM szavazattal.

  (az egyik nem az ICSSZEM politikai államtitkáráé volt!)
  Az elfogadott törvény letölthető ITT
  A melléklet letölthető ITT


  webmaster 2005-06-29 15:33:28

  Welcome

  Visit the page of Y.E.S. Forum

  Chat with us in the room Y.E.S. Forum HERE

  View the Members List HERE

  ● Newsletter Issue 1 / 2005 , May 2005.


  webmaster 2005-06-25 17:54:04

  Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése

  Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése

  A pályázat megtekintése


  webmaster 2005-05-23 11:05:19

  a 2004-es közgyűlés anyaga

  A dokumentumok megtekintése és letöltése csak regisztrált tagszervezeteink számára engedélyezett!

  Beszámoló a 2004-es évre

  Levél tagszervezeteknek 2005

  Programterv a 2005 évre

  Programterv Meghatalmazás


  webmaster 2005-04-13 13:22:59

  Egészségügyi és szociális ellátó szolgáltatások fogyatékossággal élőknek

  2003 – ban a Nonprofit Szövetség csatlakozott egy 4 éves európai minőségbiztosítási program második szakaszához, melynek célja a különböző fogyatékossággal élő személyek számára biztosított szociális szolgáltatások minőségügyi fejlesztése, szakmai sztenderdek és minőségbiztosítási eszközök kidolgozása és alkalmazása útján.

  A programban a Nonprofit Szövetség koordinálásával két tagszervezetünk vesz részt:
  ● Szociális Innováció Alapítvány - mint a minőségbiztosítási programunkat átvevő és továbbfejlesztő szakmai szervezet, Dr. Hegyesi Gábor vezetésével,

  ● MOTIVÁCIÓ Alapítvány - mint a fentebb említett kutatásban résztvevő és élen járó, modell értékű szolgáltató szervezet.

  ANNEX 1 - National Report for Hungary -> Csak tegszerevezetek számára elérhető
  Az anyaggal kapcsolatos kép megtekintése -> Csak tegszerevezetek számára elérhető

  JOINT INCLUSION MEMORANDUM HUNGARY
  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
  Statisztikai melléklet
  KÖZÖS MEMORANDUM A TÁRSADALMI BEFOGADÁSRÓL - MAGYARORSZÁG

  A programban résztvevő külföldi szervezeteket következő Hírlevelünkben mutatjuk be, ugyanakkor beszámolunk azokról az eseményekről, melyeken a minőségbiztosítás iránt érdeklődő tagszervezeteink, partnerszervezeteink részt vehetnek.

  A program szakmai anyagai iránt érdeklődők keressék Kassai Ildikót.
  (Nonprofit Szövetség, 1132 Budapest Alig u.12. Tel/fax: (1) 270 0414, 270 0433,
  nonprofit@chello.hu, www.humszolg.hu)


  webmaster 2005-02-27 17:27:49

  Pályázati felhívás - Magyarország-Ausztria INTERREG III.A

  A 2004. október 19-i (2004) 4156 sz. Bizottsági Határozat által jóváhagyott Ausztria-Magyarország Közösségi Kezdeményezés program 2000-2006 és a Programkiegészítő Dokumentum alapján a Nemzeti Hatóság a Közreműködő Szervezettel együttműködésben közzéteszi a Magyarország-Ausztria közötti határon átnyúló INTERREG IIIA program pályázati felhívását.

  A pályázat letöltése


  webmaster 2005-02-26 16:16:50

  2004 Október


  webmaster 2005-01-22 14:41:05

  2004 Március


  webmaster 2005-01-22 14:40:44

  2003 Május


  webmaster 2005-01-22 14:40:11

  2002 Július


  webmaster 2005-01-22 14:20:11

  2002 Május


  webmaster 2005-01-22 14:13:12

  2002 Március


  webmaster 2005-01-22 14:11:54

  2003 A fogyatékossággal élő emberek európai éve

  A Fogyatékossággal élő Emberek Európai Éve jelmondata: Szállj be Te is! Ez a felhívás arra buzdít mindenkit, hogy saját maga is tehet az ügy érdekében, saját környezetében, helyi programokkal, baráti eseményeken, és egyéb formában. Ez a jelmondat azt fejezi ki, hogy az egyes ember is sokat tehet, ha akar.
  Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően, ezekkel a sorokkal indítottuk útjára tagszervezeteink körében
  „2003 a Fogyatékossággal élő Emberek Európai Éve” - nek programsorozatát.
  A füzetben megtalálható jónéhány, szervezet és programjaik bemutatása.


  webmaster 2005-01-22 13:20:35

  Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek modellértékü programjai

  Ez a tanulmánykötet tartalmazza 150 szervezet 9 tanulmányútja során összegyűlt tapasztalatok leírását, elemzéseket, számszerűsíthető eredményeket.
  A kötetben megtalálhatók:

  • tartós munkanélkülieket célzó programok
  • megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élőket segítő programok
  • roma személyeket segítő programok
  • pályakezdő fiatalokat segítő programok
  • betekintést ad három EU-s ország foglalkoztatási helyzetébe (Ausztria, Irország, Spanyolország)
  • a részvevő szervezetek listája, program- és szervezet bemutatók
  A kötet letölthető.


  webmaster 2005-01-22 12:48:28

  Watch Dog

  Leírás, célkitűzések, célcsoportok


  webmaster 2004-11-01 17:32:14

  Médiaképzés

  Célkitűzések, célcsoport, A tervezett tevékenységek részletes leírása és lebonyolítása (módszertan)


  webmaster 2004-11-01 17:20:48

  2000 Szeptember


  webmaster 2004-10-30 16:27:44

  Útmutató a civil szektor számára az Európai Unió pénzügyi támogatásai alapjaihoz


  A könyv eredeti kiadója a londoni The Directory of Social Change. A könyv felsorolja az EU támogatási alapjait, részletesen bemutatva az elérhetőséget, a források nagyságát, a feltételrendszereket, a külföldi és hazai elérhetőségeteket (címek, e-mail stb.)


  webmaster 2004-10-30 12:53:09

  Szakmai sztenderdek a humán szolgáltatások területén (zárókötet és országtanulm)

  A könyv az Európai Unió Phare programjának keretében végzett három éves projekt eredményeként jött létre. A humán szolgáltatás területén működő civil szervezetek és intézmények megalkották saját etikai kódexüket és szakmai sztenderdjeiket. Nélkülözhetetlen e könyv mindazok számára, akik a humán szolgáltatás területén dolgoznak.


  webmaster 2004-10-30 12:51:07

  KÖR Kézikönyv


  Az angol és az ausztrál LETS csoportok számára összeállított információs anyagok felhasználásával készült ez a magyar nyelvű kiadvány. Elsősorban olyan csoportoknak, közösségeknek ajánljuk, akik saját környezetükben szeretnék a közösségi munka fejlődését, a lokális együttműködést erősíteni. A KÖR Kézikönyvből már csak egy darab áll rendelkezésére a Szövetségnek, ezt kiadni nem tudjuk, de fénymásolható!


  webmaster 2004-10-30 12:48:03

  Alan Lawrie: Szolgáltatások minőségirányítása


  A könyv eredeti kiadója a londoni The Directory of Social Change. Velük együttműködve kaptunk engedélyt a kiadvány magyar nyelvű megjelentetésére, melyet a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatott. A könyv jelenleg 500 Ft/db áron vásárolható meg a Szövetségnél.


  webmaster 2004-10-30 12:45:56

  Észak-magyarországi esélyegyenlőségi szakértő

  A TÁMOP 5.5.4/B-09/1-2009-003 "Arcok a médiában" című program megvalósításához közreműködő szakértőt keresünk az Észak-magyarországi régióból.Feladat elsősroban a női jogo, esélyegyenlőségi szakértői feladat ellátása 2011. szeptember 1- 2011. december 31. közötti időszakban. Kiemelt feladat a régióban megjleneő médiatartalmak előállításának, terjesztésének segítése.

  Jelentkezni a Nonprofit Szövetség elérhetőségein lehet.


  Npsz 0000-00-00 00:00:00

  FEL

  Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
  1136 Budapest, Balzac u.21. I. em.2.
  Telefon/Fax: 1/270-0414, 1/270-0433
  Email: nonprofit@chello.hu

  Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, 2004