Új lap - 1


"Negyedik Partner"
- Regionális Partnerségi Program
 

TÁMOP 2.5.1 Érdekképviseleti szervezetek kapacitásának fejlesztése

2009. 01.01-2010.12.31

Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége

Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége

 

 

A Nonprofit Szövetség tagszervezetei a 2007. évi közgyűlésen szavaztak a Szövetség regionalizációjáról, azaz arról, hogy a tagszervezetek szakmai tagozatai mellett kerüljenek kialakításra, illeszkedve a tervezési-statisztikai régiókhoz a regionális tagozatok. Elsősorban azért, mert az államigazgatás régiós szervezetinek így tudunk hasonló illetékességű partnerséget biztosítani, ugyanakkor uniós források jelentős része (pl. ROP) csak így válik elérhetővé a Szövetség, ill. tagszervezetei számára.  

 

Egy TÁMOP pályázat (2.5.1./c) elnyerésével arra kaptunk lehetőséget, hogy négy régióban - Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország - olyan civil partnerséget, érdekegyeztető, érdekmegjelenítő fórumokat alakítsunk ki, ahol látható, mérhető eredmények, új kapcsolatrendszerek, adaptálható jó gyakorlatok jönnek létre.

 

A pályázati célok, amelyek analógok a Szövetség stratégiájával:

  • Egy olyan érdekmegjelenítés kialakítása, amely rövidtávon a szaktárca által képviselt szakmapolitikához, középtávon (3-5 éven belül) pedig a társpolitikákhoz (regionális politika, területpolitika) biztosít partnerséget. 
  • A szervezeteket érintő törvény-módosításokban, előkészítésében való részvétel, a vonatkozó jogszabályok módosítása.
  • A különböző típusú szereplőkkel való együttműködés megteremtése, a 4 régióban a koordináló színtér kialakítása, működtetése.
  • Folyamatosan működő információs rendszer, adatbázis kialakítása.
  • A szervezetek önfenntartását és szakmai fejlődését, innovációját szolgáló képzések, gazdálkodási és vezetési módszerek kidolgozása és elterjesztése, aktuális és praktikus ismeretek átadása.
  • Hálózatépítés és érdekképviseleti programok szervezése és lebonyolítása, a program eredményeiről szakmai anyagok kiadása.  
  • A kialakított szolgáltatási standardok minőségfejlesztése, minőségirányítása.

 

A program ideje alatt mind a 4 régióban, 8-8 alkalommal regionális fórumokat tartunk (összesen 32 fórum megtartására kerül sor 2010 végéig) és két országos konferenciát (egy nyitó és egy záró konferenciáról van szó), illetve a programba bevont tag-és partnerszervezeteknek 6 szakmai képzést szervezünk. A program végén egy világhálón is elérhetővé tett módszertani kiadvány ad majd összefoglalót a regionális partnerségi ismeretekről, a programmal kapcsolatos tapasztalatokról és a hálózatépítésről.